Gelecek bizim elimizde!

Türkiye'nin geleceğini Türkler belirleyecek

Manifesto

İnsanüstü Türk Hareketi Manifestosu

-Türk milleti, tarihin en büyük ve en kudretli milletidir. Gelecekte de öyle olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmak en önemli görevimizdir.

-Türk milleti, bu yükseliş harekatında bilimi esas alacak, gücünü teknolojik üstünlüğe dayandıracaktır.

-Türk milletinin sosyal yapısı; tarihine bağlı, geleceğe odaklanmış, disiplinli ve üstün karakterli olacak şekilde, militarist bir anlayışla yeniden düzenlenecektir.

-Türk tarihine katkı yapmış ve alenen vatan hainliği görülmemiş liderler arasında tarafgir olunamaz. Tarihe takılıp kalmak ve millet içinde eski kavgaları sürdürmek anlamsızdır.

-Hiçbir tarihsel lider putlaştırılamaz. Hiçbir insanın her sözü doğru değildir ve tüm varlık tek bir kişiden sebep değildir. Tarihsel liderlerimiz, tarihimizin bir parçası olarak kabul edilir, saygı duyulur, ders alınır. Ancak asla eskiye takılıp kalınmaz. Bizim amacımız geçmişte oyalanmak değil, geleceğe hazırlanmaktır.

-Tarihteki liderlerimiz, kendi dönemlerinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışmışlardır. Eski sorunların eski çözümleri, bugüne ve geleceğe asla dayatılamaz. Her yaptıkları doğrudur ve sürdürülmelidir diye bir kaide asla olamaz.

-Amacımız daha ileriye ve daha iyiye gidecek şekilde, sürekli olarak bilimde ilerlemek, bu ilerleyiş sırasında milli birlik ve kudreti geliştirmektir.

-Diğer milletler arasından, Türklüğe zarar vermiş veya verecek olanlarla, zararsız hale getirilene ve misliyle kısas uygulanana kadar mücadele edilecektir.

-Yönetimde teknokrasi esastır. Her bir kurum, konuyla ilgili Türk milletinin içinden çıkmış en yetkin uzmanların eline verilecek, bu uzmanlar sürekli olarak denetlenecektir. Milli ruhtan ve karakteristik üstünlükten taviz vermiş olanlar, bu kategorinin dışında tutulacaktır.

-Başta yaşlanma olmak üzere, tüm hastalıkların tedavisi için uğraşmak, ek olarak insan bedenini sürekli olarak daha kabiliyetli kılacak şekilde geliştirmek, ideolojik esaslardandır.

-Ekonomide, geçmiş çağın tüm uygulamaları ve sistemleri reddedilecektir. Kapitalizm de, komünizm de, korporatizm de tamamen silinecektir. Limitli yapay zeka ve ileri robotik teknoloji ile üretim yapılacaktır.

-Nüfus planlaması şarttır. Sistemin devamlılığı ve kişilerin kalitesi için doğumlar kontrol edilecek, genetik sınama sürekli olarak uygulanacaktır.

-Her birey özel olarak eğitilecek, psikolojisi özel olarak düzenlenecek, doğuştan sahip olduğu yeteneklerine yönlendirilip bunları en iyi şekilde inkişaf ettirmesi sağlanacaktır.

-Bu sistem kurulana kadar olan geçiş sürecinde, hareketin mensupları özenle seçilecektir. Hareket asla halka açık olmayacaktır. Sadece belli bir bilgi ve kültür seviyesinde olanlar, yeteneklerini ve karakterlerini geliştirme çabası içinde olanlar kabul edilecektir.

-Bilimsel güç, ilerleme için kullanıldığı kadar güvenlik için de kullanılacaktır. Sistemin ve sürecin korunması için, en ileri güvenlik teknolojileri edinilecek, hareket mensuplarına profesyonel savunma eğitimleri verilecektir.

-Türk milletine mensup kişilerin zihninde “bilim mezhebi” kaideleri hakim kılınacaktır. Bilime ve gelişmeye yönelik düşmanlık barındıran inanç çeşitlerinin silinmesi için, her türlü propaganda ve eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

-Bilim mezhebi; hangi inançtan veya inançsızlıktan olursa olsun, insanların bazı gerçekleri kavraması ve buna göre yaşaması demektir. Bu gerçekler şunlardır: ait olduğun biyolojik aileyi, bu biyolojik ailenin geniş versiyonu olan ırkı her şeyden üstün tutmak ve geliştirmeye çalışmak, canlılık aleminin temel kuralıdır. Bilimde ilerlemek ve evrenin bilinmezlerinin peşinde koşmak, tüm bireylerin görevidir. İlerlemeye engel olan her türlü etken, kişinin zihninden ve toplumsal yaşamdan süpürülmeli, tarihe gömülmelidir.