Birinci dünya savaşında sayısız Türk köyü Ermeniler tarafından yakıldı.
Bulgarlar ve Sırplar Rumelinde sayısız Türk öldürdü. Yunanların Anadolu’da yaptıkları kıyımın haddi hesabı yok!
Buna rağmen 3 milyon Ermeni, dünyaya karşı bizden daha iyi propaganda yapıyor. Bütün dünya kamuoyunun aklına giriyor.
Neden?
Koca devlet kaç tane film çekti bu konuda? Kaç tane yabancı dilde kitap yayınladı? Kaç tane uluslararası konferanslar yaptı? Hangi ülkede lobicilik yaptı? Hangi yabancı yayın organlarına para bastı? Hangi ülke halkını Ermenilere düşman etti? Hiç! Ermeniler kadar olamadınız mı? Kim Kardashian’ın bile Amerikan kamuoyu ve siyaseti üzerinde Türk dışişlerinden daha büyük etkisi varsa burada kabahat kimin ırkdaşlar?

https://www.facebook.com/insanustuturk