Siz hiç iki Türk’ün 20 yıl sonrası için kavga ettiğini gördünüz mü? Geçmişte virüs salgınları konuşulduğunda kimse umursamazdı. Önlem de alınmadı. Bakın şimdi acısını çekiyoruz. 10 yıl sonra İzmir açıklarında bir süpervolkan patlarsa ne yapacağız? Neden tedbir almıyoruz? 5 yıl sonra İstanbul’u devasa bir deprem vurursa ne yapacağız? Neden seferberlik ilan edip varımızla yoğumuzla tedbir almıyoruz? Bu konularda Türkler kavga etmiyor. Etmez!
Hatta gelecek şöyle dursun, kavgalar çoğunlukla bugünle bile ilgili bile değildir. Hep geçmiş yüzünden birbirini yiyor milletimiz.
Geçmişte şu şunu yapmış, bu bunu demiş, siz şundan yanasınız, biz bundan yanayız diye kavga ediyorlar.
Düşünün! 500 yıl önce Yavuz ile Şah İsmail savaştı diye bugün birbirini yiyen Türkler var. 5 yıl sonra İstanbul depremi Marmara’da tsunami yaparsa ne halt yiyeceğiz diye birbirini yiyeni gördünüz mü? 120 yıl önce İttihatçılar Abdulhamit Han’ı devirdi diye kavga eden var. 12 yıl sonra Avrupa füzyon reaktörü yaparsa, bütün ekonomimizi ele geçilirlerse, fersah fersah önümüze geçerse ne yapacağız diye düşünen var mı?
100 yıl önce halifelik kaldırıldı diye birbirini yiyen Türkler var. Birkaç yıl sonra küresel ısınma yüzünden mevsimler iyice bozulursa, kışın kar yağmayıp barajlar boşalırsa, susuzluktan geberirsek ne olacak diye kavga eden var mı?
YOK!
Neden yok?
Çünkü bizler lanetliyiz… Evet! Türk milletinin, tarihin en başından beri tepesinde bir lanet var. Bu lanet de kendi içinde birbirini yemektir. Orta Asya’dayken bile yüzyıllarca kendi içimizde savaşmış, bölünmüş ve bu yüzden dünyanın dört yanına göçler etmişiz. Dünyanın bütün milletleri yerinde oturuyor! Biz dağıldıkça dağılmışız.

Çin’i bile dize getiren, korkusundan Çin seddi yaptıran Hunlar, kendi içinde birbirini yiyerek zayıflayıp yıkılmış.
Hunlara son darbeyi kim vurmuş?
Türk Siyenpiler.
Siyenpileri kim yok etmiş? Cücen (Apar) Türkleri.
Cücenleri kim yıktı? Avar Türkleri!
Avar İmparatorluğunu kim yıkmış?
Göktürkler!
Göktürkler gidip sonra Akhun İmparatorluğunu da yıkmış.
Peki Göktürk İmparatorluğunu kim yok etmiş?
Uygurlar!
Uygur Kağanlığını kim yıktı?
Kırgızlar!
Ya Kırgız Kağanlığını?
Doğudan gelen Türk-Moğol akınları ve batıdaki Türk Karahanlı baskısı.
Karahanlıları kim yıktı?
Harzemşahlar! Türkler!
Karahanlıların iyi geçiniyor sayılan bir komşu Türk devleti vardı. (Hayret!) Gazneliler.
Gaznelileri kim yıktı?
Selçuklu Türkleri!
Selçukluyu kim yıktı?
Kendi içinde mezhep fitnesi!
Biz yazarken yorulduk. Bu millet tarih boyu birbirini yedi yorulmadı.
Son imparatorluğumuz Osmanlı’yı da kendi içindeki didişmeler ve entrikalar yıkmıştır.
Kösem Sultan’ın, oğlu Murat’a verdiği zararı, İranlılar bile vermedi.
Sarı Selim’in, Mustafa’ya ettiklerini, Yunan, Sırp etmedi.
Devlet erkanının Genç Osman’a ettiğini Lehler, Venedikler, Ruslar etmedi.
Hafiye’nin İttihatçı’ya, İttihatçı’nın Sultan’a ettiğini kimse kimseye etmedi.
Velhasıl bugün 3 Mart. Halifeliğin kaldırılışının yıldönümü. Bugün de Türkler halifelik yüzünden birbirini yemeye devam ediyor.
Irkdaşlar!
Halifelik sadece bir sembol değildir. Halifelik siyasi ve askeri bir gücü, otoriteyi temsil eder. Dinen de, siyasi ve askeri hakimiyeti İslam dünyasını kapsamayan adam, halife değildir.
Yavuz Sultan Selim halifeydi. Sultan Süleyman Halifeydi. Ancak ne yazık ki, Osmanlı’nın son 3-5 padişahına bile halifedir diyemeyiz. İslam alemini elde tutmaya, onu koruyup kollamaya gücü olmayan adam halife değildir.
Bu sebeple, Sultan Reşad da, Sultan Vahdettin de, ardından gelen Abdülmecid efendi de halife değildir.
Atatürk halifeliği kaldırmamıştır çünkü ortada halife yoktur!
Ortada saçma sapan bir iki başlılık durumu vardı ve Atatürk, siyasi gücü elinde tutan adam olarak yapacağını yaptı.

Halifelik mi istiyorsunuz?
Bilim ve teknolojide ilerleyin! Türk milletini yeniden bütün İslam dünyasına hakim kılın! Siz ilan etmeseniz de İslam dünyası sizi halife eder zaten.
Bu kavgayı da bitirin. Irkınız, kanınız hakkı için bitirin!
Yeter artık.