Kardaşev ölçeği uygarlıkların teknolojik gelişimlerini, istifade ettikleri enerji miktarına göre ölçen bir yöntemdir. Ölçek, Tip I, II ve III olarak önceden belirlenmiş üç ayrı kategoriye sahiptir. Tip I uygarlık, ana gezegenindeki bütün uygun kaynakları kullanır, Tip II uygarlık, yıldızındaki bütün enerjiden yararlanır, Tip III uygarlık bulunduğu galaksinin tümünden yararlanır. Ölçek tamamen teoriktir. İlk olarak 1964 yılında Sovyet astronom Nikolay Kardaşev tarafından ileri sürülmüştür. Bilim dünyasına girdiği günden itibaren, daha geniş enerji seviyelerine göre çeşitli genişletme çalışmaları uygulanmıştır.

0 tipi uygarlık: Biz, bildiğimiz bu günkü insan ırkı. Enerji ihtiyacını büyük oranda fosil yakıtlardan karşılayan. Yıldızının enerjisini çok düşük seviyede değerlendirebilen uygarlık tipi. Gezegen yörüngesinde ve yıldız sistemi içerisinde uzay uçuşları yapabilir.

1. Tip uygarlık: yıldız sistemi içerisindeki diğer gezegen ve uydularda terraform şeklinde değilse bile, hub’lar veya yapay biyosferler aracılığıyla kolonileşmiş, sorunsuz haberleşme ve ulaşım sağlayabilen uygarlık tipi. Yenilenebilir nükleer enerji kullanımını mükemmelleştirmenin yanında, kendi gezegenindeki tüm enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanabilir, yanardağları, depremleri ve hava olaylarını kontrol edebilir. İnsanlığın önümüzdeki 50-150 yıllık süre içerisinde geçişini tamamlamasını beklediğimiz uygarlık tipi.

2. Tip uygarlık: kendi evrimini kontrol altına almayı başarmış uygarlık tipi. Kendi yıldız sistemindeki tüm enerji kaynaklarını maksimum verimle kullabilir; yıldızlararası seyahat ve haberleşme yeteneğine sahiptir. Daha ileri seviyelerde gezegenlerin yörünge hareketlerini dahi manipüle edebilir. Bu seviyede bir uygarlığın yok olma ihtimali imkansıza yakındır. Kendisinden daha gelişmiş başka uygarlıklar dışında uzayda veya yaşam bölgesinde varlığını tehdit edebilecek ölçüde bir tehlike bulunmaz. Hücresel ve hatta atomik seviyede yaşamı kontrol edebildiği için hastalıkları yok etmiştir, çarpma olasılığı bulunan asteroidleri ise tespit edildiği anda yok edebilir veya yörüngesini değiştirebilir. Örneğin: Mass effect ve star trek hikayesi evrenlerindeki insan ırkları ile predator serisindeki yautja pek çok açıdan bu seviyeye ulaşmıştır. Kendi uygarlığımızın da yine bazı alanlarda önümüzdeki 50-100 yıl aralığında başlayıp, 500 yıl içinde geçişini tamamlamasını bekliyoruz.

3. Tip uygarlık: içinde bulunduğu galakside istediği gibi kolonileşebilen, terraform ve gezegen mühendisliği becerisi en üst seviyede olan, doğrudan doğruya yıldızların ürettiği füzyon enerjisinden faydalanan uygarlık tipi. İntergalaktik yolculuklar ve haberleşme de yapabilir. Örneğin: Star wars’taki galaktik imparatorluk tip iii sınırları içerisindedir. Nikolay kardaşev tarafından tanımlanan son uygarlık tipi budur, ötesinde geçmemiştir.