Türk milletinin çelikten bir makine gibi bir ve bütün olmasının önündeki tek engel, bölücü demokrasidir!
Demokratik sistem, Türk milletini kendi içinde bölmek ve birbirine düşman etmek için istismar edilmeye çok müsait bir sistemdir ve milli ruhumuza asla uygun değildir. Bunu gözlerinizle görüyorsunuz. Bunu son yüz yıldır yaşanan siyasi çalkantılardan anlayın artık!
Timur gelip imparatorluğumuzu parçaladığı zaman, toparlanmamız 15 yıl bile sürmemişti. Ya şimdi? Almanya bile 2. Dünya Savaşı’nda dümdüz olmasına rağmen, bizden fersah fersah öne geçti. Biz ise 100 yıldır birbirimizi yemekle meşgulüz!
Neden ırkdaşlar neden?
Çünkü politikacılar, halkı ne kadar bölüp birbirine düşman ederse, kendi koltuğunu o kadar sağlama alırlar. Bunu biliyorlar ve buna göre davranıyorlar.
Artık siz de onların çemberini terk edin.

Demokrasinin özgürlükle aynı şey olduğunu zanneden bir zavallı olmayın. Demokrasi, ayaklarımıza geçirilen bir prangadır. Demokrasi, ciğerlerimize sıkılan bir kurşundur. Demokrasi, aklımızı bulandıran bir zehirdir.
Ülkemizin tamamen liyakate dayalı, her biri kendi alanında dünya çapında başarı sağlamış, üstün zekalı bilim adamları ve teknik uzmanların yönetimde olduğu bir Teknokrasi sistemine geçmesi zaruridir!
Yeniden padişahlığa dönemeyiz. Bölücü demokraside de kalamayız.
Geleceği bugünden inşa etmeliyiz.
Aksi halde bir geleceğimiz olmayacak!

https://www.instagram.com/insanustuturk/