Fikirlerimizi anlatmaya ilk başladığımız günden beri en çok sorulan soru bu konuda.
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki teşkilatımız halka açık bir teşkilat değildir. Bu güne kadar çok nadiren bünyesine alımlar yapmıştır.

Bizler teşkilatımızın kuruluş aşamasında siyasi tarihi çok sıkı bir şekilde inceledik. Gelip geçen ve yeterli desteği bulamayan, başarısı şansa bağlı kalan binlerce yapıdan biri olmayacağız. Başarı kesin, mutlak olmalıdır. Bu yüzden önce hazırlık yapılacak, sonra ortaya çıkılacaktır.
Bu güne kadar çeşitli bilim ve teknoloji dallarında çalışan kişileri bir araya getirip bir çok buluşlara imza attık. Bunlardan bazılarını hayata geçirdik, büyük çoğunu ise gelecek için hazırlıyoruz.
Önümüzdeki yıl içinde, teşkilatın kapalı yapısını bozmadan yavaş yavaş üye sayısını arttıracağız. Bunu da kuracağımız vakıf-dernekler aracılığı ile yapacağız. Bu konuda ileride yapacağımız duyuruları takip edin.
Teşkilatımıza katılımlar bu kuruluşlarda özel seçmelerle gerçekleşecektir. Şartlarımız öncelikle Türk olmak, belirli bir olgunluk, karakter ve şuur sahibi olmaktır.
Üstün bir nitelik sahibi olmak veya bizim tarafımızdan verilecek eğitimle bu nitelikleri kazanacak potansiyel taşımak gerekmektedir.

Bu dernek ve vakıf kurumları kurulduktan sonra, başvuran adaylar özel psikolojik testlerden geçecek ve bir müddet bazı eğitimler alacaklardır. Bu sürecin sonunda size en uygun birimimize yerleştirileceksiniz.
Teşkilatımız yeterince büyüdükten ve yeterli bilimsel-ekonomik güce eriştikten sonra, partileşme ve halka açılma süreci başlayacaktır.
Bu son süreç başladığı zaman, iktidarımızın zaferi çoktan kesinleşmiş olacaktır