Biz demokratik değiliz. Cumhuriyetçi değiliz. Osmanlıcı değiliz. Saltanatçı değiliz. Atatürkçü değiliz. Fatihçi ya da Meteci değiliz. Kapitalist değiliz. Komünist değiliz. Şeriatçı değiliz. Laikçi değiliz. Dinci yobaz değiliz. İnkilap yobazı değiliz. Osmanlı fetişisti değiliz. Orta Asya fetişisti değiliz. Cumhuriyet dönemi hiçbir parti sevdalısı değiliz. Nazici değiliz. Sosyalist değiliz. Anarşist değiliz. Vegan değiliz. Feminist ya da maskülist değiliz.

Biz sizin duyduğunuz, gördüğünüz, bildiğiniz hiçbir şey değiliz!

Biz geçmişin tüm hatalarını reddediyoruz. Geçmişteki ve günümüzdeki sistemlerin ve ideolojilerin hepsinin boşa çıktığına ve işe yaramaz olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple yepyeni bir ideoloji yaratıyoruz.

Bu sayfa bilim haberleri paylaşan bir sayfa değildir. Bu sayfa, bölünmüş halk kitlelerinin ideolojik kalıplarını körü körüne savunan bir sayfa değildir. Bu sayfa, gelecekte Türk milletinin kaderini tayin etme gayesiyle hareket eden, Türkçü ve bilimci yepyeni bir ideoloji olan “İnsanüstü İdeolojinin” tanıtım sayfasıdır.

Benimsediğimiz yönetim biçimi teknokrasidir. Benimsediğimiz ekonomik sistem, limitli yapay zeka ve ileri robotik teknoloji destekli, kaynak bazlı ekonomidir. Benimsediğimiz toplumsal sistem; manevi inançları devlet tarafından bizzat kontrol edilen, korunan ve yön verilen, Türklük şuuru üzerine kurulu, üstünlük ve gelişim amacıyla genetik mühendislik tarafından sürekli maniple edilen, makine gibi bütün olarak çalışan bir toplumsal sistemdir.

Tarihimizi bir bütün olarak ele alıyoruz, her insanın ve her devrin hatalarını ayrı ayrı analiz ediyoruz. Hiç kimseyi, hiçbir devri ve hiçbir sistemi hatasız, ilah, önder, rehber, ebedi, ezeli, değişmez, değiştirilemez olarak görmüyoruz.

Bizim odak noktamız geçmiş değil gelecektir. Dünyadaki herhangi sınırlı bir toprak parçası değil, tüm gezegendir. Onun da ötesinde uzaydır. Bizim için Orta Asya’nın kurganları değil, gezegenlerin barındırığı elementler ilgi çekicidir. Bizim için Atatürk ilkeleri değil, bilim kanunları değişmezdir. Bizim için dini inançlar değil, evrenin sırlarına ulaşma gayesi kutsaldır. Bizim için saf ve üstün ırk, geçmiştekiler değil, genetik mühendislik ile gelecekte yaratılacak olan yeni ırktır. Ve evet, biz bu açıdan ırkçıyız! Biz geçmişteki ve günümüzdeki hiçbir sistemi istemiyoruz! Biz geleceğin yeni ve yüksek Türk uygarlığını, bilim ve teknoloji üzerine kurmak istiyoruz.

Gelecek Bizim Elimizde!