“İslam Birliği” hiçbir zaman varolmadı.

Güçlü olan, diğerlerini hükümranlığı altına aldı ve İslam dünyasını düzene soktu. Sorarız size; Yavuz Sultan Selim’in, Mısır seferinden sonra halifeliği aldığını hepiniz biliyorsunuz. Yavuz’un seferinden önce halifeliğin Mısır’da olduğunuzu da biliyorsunuz. Peki Yavuz’un halifeliğe karşı savaştığını ve halifeliği kılıç zoru ile aldığını neden adam gibi söyleyemiyorsunuz?

Aynı durum Tuğrul ve Çağrı beyler zamanında da oldu. Biz güçlü olduk ve İslam dünyasını askeri gücümüz sayesinde hükümranlığımız altına aldık. Onlar da bunu mecburen kabullendiler. Bugün, İslam birliği hayalleri ile yatıp kalkan insanlar, Farsların, Suudların kendilerine gelip “kardeşlik” adı altında bağlanacaklarını mı zannediyorlar?

Rüyalardan uyanın. Ortadoğu’ya barış gelecekse, sadece ve sadece Türk’ün silahının gölgesinde gelecek. Müslümanca duygularla hareket edenler, bu gerçeğin farkına varsınlar ve eğer İslam dünyasının huzurunu istiyorlarsa, Türklüğün güçlenmesi için çalışsınlar. Osmanlı’nın en güçlü zamanlarında bile, İslam adı altında birçok defa başkaldırılar gerçekleşti, bölünmeler oldu. Bunlar nasıl engellendi? Düzen nasıl sağlandı? “Kardeşlik ve birlik” söylemleriyle mi? Hayır! Silahların zoruyla. Çünkü insan nankördür. İnsan azar. Eğer insanlar sizin zannettiğiniz kadar “laftan sözden anlayan, iyilik melekleri” olsaydılar, Allah cehennemi yaratmazdı.

Biz Türkler; yüce yaratıcı tarafından, bozgunculara gazap olmak ve dünyaya düzen getirmek için yaratıldık.