2024 yılından sonra yeniden yapılandırılacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yeni yapılanma şeması:

Silahlı kuvvetlerimiz; İçişleri Bakanlığı’na veya Savunma Bakanlığı’na değil, doğrudan doğruya devlet başkanı olan Kağan’a ve mutlak vekili olan Yabgu’ya bağlı olacaktır.

1) Karavullar Keşif, gözetleme, istihbarat, akıncılık, fedailik, karşı-terörizm ve tüm 5. kol faaliyetleri ile görevli olan birlikler.

2) Klon Birlikleri Diğer birlikleri insan yönünden takviye etmekle görevli birlikler.

3) Kara Kuvvetleri Mekanize ve robotize birlikler ağırlıklı olmak üzere, piyade destekli, kara savaşlarıyla görevli birlikler.

4) Deniz Kuvvetleri Su üzerinde ve altında mevcut olan, insanlı ve insansız gemilerden oluşan, kendine ait hava ve kara unsurları da barındıran, dünyadaki tüm deniz, göl ve okyanusları Türk çıkarlarına göre gütmekle görevli birlikler.

5) Anavatan Muhafızları Ülke içindeki düzeni ve asayişi tesis etmekle ve korumakla görevli birlikler.

6) Hava Kuvvetleri Dünya semasını Türk çıkarlarına göre gütmekle görevli, geniş bir nakliye ve ateş gücü barındıran hava birlikleri.

7) Uzay Kuvvetleri Dünya dışı araştırma ve seferlerin, düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli birlikler.

8) Robotik Birim Robotlardan oluşan, diğer birlikleri robotik yönden desteklemekle ve takviye etmekle görevli birlikler.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk