Türk milleti bin parça. Ancak bakıyoruz ki herkes halinden memnun! Herkes kendi kesiminin alametlerini putlaştırmış. Başka kesimlerin hatalarını söyleyince alkışlıyor, kendi kesiminin hatalarını söyleyince küfrediyor. İşte putperest zihniyet budur. Birleşik, şuurlu bir Türk milletinin önündeki engel budur. Gelişmenin ve ilerlemenin en büyük düşmanı budur. Bu sayfadan azar azar duyurduklarımız, bilin ki yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın binde birinin, ufak denemeleridir.

Putperestliği bırakın. Geçmişin ve bugünün hatalarını görün. Yepyeni, kudretli bir geleceğe hazırlanın! Aksi halde sırada bekleyen çok kıyamet var.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk