Dünyaya hükmetmek, gezegenler arası bir uygarlık kurmak, tarihin gördüğü en muazzam ve muhteşem ulusu yaratmak için neye ihtiyaç vardır? Bilimsel güç, askeri güç, ekonomik güç sonra gelir!

En önce gelmesi gereken şey zihniyettir. Zihniyeti bozuk olan kişilerin sayısı milyarlara ulaşsa da, doğru düzgün bir işi bile beceremezler. Ancak sağlam bir zihniyette olan kişiler; yüce atalarımızın tabiri ile “akılları ve inançları çelikten dağlar gibi sağlam olan kişiler” bir avuç olsalar bile, inanır ve inandıkları yolda çalışırlar. Gerekirse hayatlarını bile feda ederler!

Hayat, zihinsel algılar üzerine inşa edilmiştir. Bir devlette yöneticiler değişir, toprak değişir, halk zamanla değişir, yeni nesiller gelir. Hatta bazen adı ve bayrağı, dini, dili bile değişir. Peki o devleti devlet yapan nedir? İnsanların o devletin varlığına duyduğu inançtır! İdealler de aynen böyle inançlar sayesinde kurulur ve hayata geçerler. Bizler, gelecekte kurulacak olan, insanüstü insanlardan oluşan bir Türk uygarlığına inanıyoruz. Bunun için gerekli bilimsel, askeri ve ekonomik güç elbetteki hazırlanacaktır. Ancak önemli olan zihniyeti kurmak ve düşüncelere yerleştirmektir. Hayat, hangi açıdan bakılırsa öyle görülür. Hayatı yiyip-içip, boş beleş yaşamak olarak gören ve ideali olmayan insanlarla hiçbir iş yapılamaz. Cesaretten nasibini almamış, basit heveslerle hareket eden, en ufak bir risk görse koşa koşa kaçacak kişiler hiçbir şey değildirler. Bunlarla su dökmeye bile gidilmez. Hele ki şuan sokağa çıkıp göreceğimiz insan müsveddeleri ile asla!

Bu sebeptendir ki zihinleri sarsacak, hayat tarzlarını kökten değiştirecek, yepyeni zihinler ve yepyeni insanlar yaratacak hazırlıklar yapıyoruz. İnsanüstü Türk zihniyetini sıfırdan inşa edecek ve tüm ulusa hakim kılacağız. Öyle bir uygarlık inşa edeceğiz ki, bu uygarlığın insanları öyle üstün ve kaliteli olacak ki, ulusumuz öyle güçlü ve büyük olacak ki, başka milletlere mensup kişiler bile gelip, bu işi kendilerine uygulamak isteyecekler. Sovyet Rusya’nın komünizm ihraç etmesi gibi, Kapitalist Amerika’nın demokrasi ve liberalizm ihraç etmesi gibi, dünyaya insanüstü ideolojiyi ihraç edecek ve dünyanın dominant gücü haline geleceğiz. Bu güne kadar bizden gördükleriniz ve duyduklarınız, sadece fikirlerimizin küçük bir kısmının, insanlarda nasıl düşünceler uyandıracağını görmek için uygulanmış denemelerden ibaretti. Gelecek Bizim Elimizde!

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk