Moleküler nanoteknoloji (MNT) atomik özellikli, karmaşık yapılar yapabilen bir teknolojidir.

Akıllı Materyaller ve Nanosensörler

Akıllı nanomateryaller MNT uygulamaları için bir öneridir. Bu terim spesifik görevler için nanometre ölçekli tasarlanıp düzenlenmiş materyal anlamına gelmektedir. Geniş ölçekli ticari uygulamaları kapsamaktadır. Bunun bir örneği, hareketsiz spesifik bir virüsü yok edebilen ve fark edebilen yapay ilaçlar gibi önder niteliğinde çeşitli materyaller tasarlamaktır. Bir diğer fikir ise kendi kendini düzeltebilen yapılardır. Bir MNT sensörü geniş makinelerde kastlı biçimde çevreye ve bazı temel değişikliklere yol açan akıllı bileşenleri içeren akıllı materyale benzeyebilir. Çok basit bir örnek, bir fotosensör pasif biçimde ışığı ve onun emdiği enerjiyi enerjiyi, belirlenmiş bir eşiğin altında ve üstünde ölçebilir. Böyle bir sensör geleneksel sensörlere göre dah uygun maliyetli ve daha az enerji yarcayabilir.

Kopyalanabilen Nanorobotlar

K. Eric Drexler tarafından önerilen nano ölçekli robotları bir araya gelmesi ve kordineli biçimde çalışması fikriyle ilişkilidir. Bu önerinin ilk zamanlarında yapay çevrede özel moleküler yapı bloklarında daha çok nanorobot kurma bu önerinin ilk zamanlarında vardı. Eleştirmelerin ise kendi kendini kopyalayan bu robotların uygulanabilirliği ve matasyonlar ve mutant patojen çeşitlerin ortaya çıkmasının kontrolünün sağlanması konusunda şüpheleri vardı. Taraftar ise lego bloklarından mapılmış ilk makro ölçekli makine kopyalayıcının 2002 de yapılıp incelendiğini ileri sürmektedirler. Makro ölçekte avantaj algısı olmasına rağmen nano ölçek için sınırlı algı vardır. Pozisyonel kontrollü nano ölçekli mekanosentez için güvenilir reaksiyon sistemleri ile ipuçlarının hesaplanmasını handikapsız güvenirli sonuçlar için önerilmiştir. Benzer hususlar küçük nano parçacıklara uygulanmıştır. Savunucular yaygın hata kontrolü teknikleri ile nanorobot mutasyonlarından korunulabileceğini ileri sürmüşlerdir. Benzer fikirler Moleküler Nanoteknoloji üzerine Tedbir Kurallarında ve Freitas ve Merkle tarafından yayımlanan 137 boyutlu replikatör tasarlama alanı haritasında iyi bir tasarlama ile güvenli, ilkeli replikatörler sayısız metot ile savunulmuştur. Nano ölçekli evrimin rastgele mutasyon ve deterministik seçilim olmaksızın nası tasarlanacağı? Sorusuna rağmen eleştirmenler MNT savunucularının bunun önüne geçemeyeceğini iddia etmektedirler. Nano ölçekli alanda bu şekilde sınırlı geleneksel algılar başarıyı başarısızlıktan ayırdetmeyi zorlaştırabilir ya da imkansız hale getirebilir. Savunucular modelleme, prototipleme, test etme, analizle ve tekrar tasarlama yoluyla evrimleşmenin insan kontrolü ile tasarlanabileceğini iddia etmektedirler. 1992 de MNT için teknik önerilerden beri her durum kendini kopyalayabilen robotları içermez ve MNT savunucuları tarafından ortaya konulan son etik kurallar serbest biçimde kendini yenilemeyi yasaklamaktadır.

Medikal Nanorobotlar

MNT nin en önemli uygulamalarından biri medikal nanobotlar ve Robert Freitas’ın önderliğinde birçok kitapta yer alan nanotıp alanıdır. Bu robotlar hastalıkların mümkün ölçüde azaltılması, fiziki travma sonrası yarasız iyileşmeyi ve güvenilirliği sağlayabilirler. Medikal nanorobotlar genetik bozuklukların düzeltilmesi ve uzun yaşamın sağlanmasını da mümkün kılabilirler. Medikal nanorobotların doğal insan kapasitesini arttırmada kullanılmaları çok tartışmalıdır. Fakat, medikal mekanik nano aletlerin insanın içinde çoğalmasına izin verilmeyebilir. Çünkü bu nano aletlerin özel düzenlenmiş nanofabrikalarda üretilmesi gerekmektedir.

Yararlı Sis

Moleküler nanoteknolojin önerilen bir diğer uygulama ise yazılım komutları ile yönetilen araçlar ve makrosopik cisimlerle şekil ve özeliklerini değiştirebilen nanorobotlarla bağlantılı bir bulutta ki yararlı sistir. Farklı formalarda materyallerin kullanıldığı son uygulamaların modifikasyonundansa yararlı sis birçok fiziksel objeyi kolayca değiştirebilir.

Nanoteknoloji (ya da moleküler nanoteknoloji) fiziksel kanunlarla dayatılan tarihsel üretim trendlerini iyileştirmemize imkan sağlıyor ve güçlü moleküler bilgisayarlar yapmamıza da imkan sağlayacaktır. Çelik ve aluminyum alaşımlarından 40 kat daha hafif fakat onlarla aynı sağlamlıkta materyalleri üretmemize imkan sağlayacaktır. Şu an ki standartlara göre kaydadeğer biçimde daha hafif, dayanıklı ve ucuz jetler, arabalar, roketler hatta sandalyeler bile yapabilir. Moleküler bilgisayarlarca güdümlenen ve kana enjekte edilen cerrahi araçlar kanseri ya da işgalci bakterileri bulup ortadan kaldırabilir. Nanoteknoloji tüm üretim tabanlarımızı yenileriyle hızlı, ucuz ve daha doğru bir şekilde değiştirebilir. Amaç sadece bugünün bilgisayarlarını değil araçları, televizyonları, telefonları, kitapları, cerrahi araçlarını da değiştirmekle sınırlandırılamaz. 21 yy da ekonomik süreçler ve askeri hızlanmalar nanoteknolojideki rekabetin sürdürülebilirliğine temelden bağlanacaktır. Son zamanlarda nanoteknolojinin ve moleküler nanoteknolojinin gelişen statüsüne rağmen MNT’nin ekonomi ve adalet üzerinde beklenen etkisi üzerine birçok endişe vardır. MNT’nin kesin etkileri ne olursa olsun, elde eğer, üretilen malların kıtlığını azaltmaya ve üretilebilir ( örneğin gıda ve sağlık yardımları gibi) çok daha fazla mal yapmayı mümkün kılabilir. Genel olarak fiziksel olarak ödeme ya da dijital kartla ödemeyle geleceğin moleküler-nanoteknolojik toplumu hala paraya ihtiyaç duyabilir. Böyle bir parayı eşya ve hizmet satın almada kullanabilirler. Gelecekçiler bu sebeple zengin ülkeler arasındaki savaşın ekonomik amaçlarla olmayacağını düşünmelidirler. MNT i nanomedikal uygulamalarla birçok hastalığı tedavi edebilir Gelecekte iyi sağlık ortak olacak, bugün nasıl ki çiçek hastalığı nadir görülüyorsa kötü sağlıkta o duruma gelecek.

Riskler: Bazı analizciler moleküler nanoteknolojinin teknolojik kusursuzluğa imkan veren bir teknoloji olduğuna inanmaktadırlar. Bazıları ise moleküler nanoteknolojinin yıldırıcı riskleri olduğunu düşünmektedirler. Ucuz ve daha yıkıcı silahların yapımına imkan tanıyacak. Ayrıca moleküler nanoteknoloji insan vücudunda atak yaptığında kendini kopyalayabilen kanser hücreleri ve virüsler gibi kendini kopyalayabilen toplu yıkım silahlarına izin verebilir. Yorumculara göre moleküler nanoteknolojinin geliştirilmesi durumunda, kendini kopyalamaya sağlıklı güvenli koşullar altında izin verilmelidir. Nanomekanik robotlar yapıldıklarında ve tasarlandıklarında tüm dünyada ham maddeyi ya da doğal yaşamı kullanabilecekleri ve enerji rakipçisi olabilecekleri yönünde bir korku ortaya çıkmaktadır. Bazı yorumcular bunu bir grey goo ya da ecophagy seneraysu olarak görmektedirler. Foresight Enstitüsü bu algıya dair potasiyel korkular ve nanoteknolojinin gelişiminin üzerine bir dizi kural hazırladı. Bunlar yeryüzünde ve mümkün olan diğer yerlerde yiyecek araması, kendi kendini kopyalama ve yalancı organizlamaların yasaklanmasını içermektedir.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk