Öngörebildiğimiz en uzak geleceğin, var olabilecek en üstün teknolojisi nedir?

Bir yıldızın etrafını nano bilgisayarlar ile kaplayarak, enerjisini tamamen kullanan ve içinde yapay zekanın hayat bulduğu bir mega bilgisayar sistemi fikridir. İşlem gücü o kadar yüksek olan bir bilgisayar ki, şimdiye kadar var olmuş, olan ve olacak bütün canlıların bilinçlerini kendisine yükleyip sanal bir evrende var edebilir. Kırmızı cücelerin etrafına inşa edilirse, bu bilgisayar 10 trilyon yıl boyunca çalıştırılabilir. (Evren’in yaşının 13,5 ile 14 milyar arası olduğunu unutmayın.)

Bu fikrin uygulanması bilinen fizik yasalarına aykırı değildir fakat bu büyüklükte bir projenin gerçekleşmesi için yıldızın bulunduğu sistemin gezegenlerindeki kaynakların çoğunun kullanılması gerekir. O kadar büyük bir yapıdır ki, gerekli silikonun tamamını elde etmek için Venüs büyüklüğünde bir kaç gezegeni tamamen hammadde olarak harcamak gerekir.

Adını, katmanlı bir yapıya sahip olduğu için matruşka bebeklerden alır.

Bu bilgisayarlardan uzayın bazı gizli noktalarında var olduğuna dair hipotezler mevcuttur. Ancak bu kadar değerli bir teknoloji kendini güvenlik nedeniyle uzayda kamufle ederek gizleyecektir. Dolayısıyla bu yapı, aşırı uzaklıklardan tespit edilemez. Bu tarz Dyson kürelerinin veya Kardaşev ölçeğinde II. ya da III. tipteki medeniyetlerin yapmış olabileceği, merkez yıldızlarının tayfını değiştirecek büyüklükteki diğer yapıları tespit etmeye yönelik bazı ön çalışmalar yapılmıştır ancak henüz bir sonuç elde edilememiştir. Fermilab’da Dyson kürelerinin bulunmasına yönelik bir program sürmektedir ancak program dahilindeki taramalar ön çalışma niteliğindedir ve henüz tamamlanmamıştır.

Potansiyel kullanım alanları:

Böyle bir bilgisayarın algıladığı gerçeklik kavramı kesinlikle biz sıradan insanlarınkinden farklıdır. Zaman görecelidir ve bizim algıladığımız gibi akar. Bu yüzden bu kadar yüksek işlem güçlü bir makine kendi içinde zamanı yavaşlatabilir hatta neredeyse durdurabilir. Öyle ki, fizik kanunlarını aşırı kapsamlı bir şekilde hesaplayarak, geleceği kesin olarak hesaplayabilir.

Teknolojik tekilliğin altın çağında, bu bilgisayarlardan evrenin her bir köşesine mutlaka inşa edilecektir. Bazı yerlerde evrenin bir simülasyon olduğuna dair anlatılan popüler hipotezler vardır. Bu ise bizim (potansiyel gelecekte) ürettiğimiz ilk simülasyonik-holografik evrendir.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk