Tüm Türk Milletinin net serveti, dünya servetinin yalnızca %0,38’i ediyor.
Nüfusu bizimkinin 1/8’i olan Yunanistan ise hemen hemen bizimle aynı. Nüfusu, Türkiye’nin yaklaşık 4 katı olan ABD ise, bizden 100 kat daha zengin!

Bu demek oluyor ki; verimli bir çalışma hayatımız yok ve dünya piyasasına katma değeri yüksek ürün ve hizmet sunamıyoruz.

Bu sorunun tek çözümü var:
Tüm Türk milletinin eğitimini tamamen bilime dayandırıp, ülkemizi yüksek teknoloji üreten, dünyanın en büyük markalarını ve en kaliteli ürünlerini üreten ülkesi haline getirmek.
Bu da, bölücü demokrasi ile asla mümkün değildir.
Bilimin ve teknolojinin gücünü, Türklük ruhu ile birleştirip, teknokratik bir yönetim kurmak zorundayız.

Atalarımıza ancak böyle layık olabiliriz.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk