Dünyada, demokrasi ile büyük ve güçlü olmuş bir tane ülke söyleyebilir misiniz? Amerika? Almanya? İngiltere?

Hayır! Bu ülkelerin hepsi, kurulu bürokratik ve ekonomik sistemler tarafından yönetilmektedir. Demokrasi sadece bir oyundur.

Örneğin İngiltere’yi ele alalım. Bugün ülkenin başına hangi parti geçerse geçsin, ülkenin durumunda büyük bir değişiklik olmayacaktır. Zamanında İngiltere’nin başına sosyalist parti bile geçmiştir! Ancak büyük değişimler olmamıştır. Çünkü ülkenin oturmuş bir yapısı vardır. Belli lordlar, belli bürokratik makamlar ve belli ekonomik odaklar, birlikte ülkeyi yönetirler. Partiler ise halkın kendisini özgür sanması için vardır. Amerika bu konuda daha net bir örnektir. Amerika’nın gerçek yönetim şekli şirketokrasidir. Yani ekonomiye hükmeden, ülkeye de hükmeder. Amerika’da “jandarma devlet” tabirini sık sık duyarsınız. Yani devlet sadece güvenlikten, “parası olanın düzenini korumaktan” sorumludur. Seçimler devletin yapısını, duruşunu ve planlarını asla bozamaz. Başkanların öncelikli görevi, kendisine oy verenlere karşı sözünü tutmak değil, sermaye sahiplerini memnun etmektir. Kısacası; dünyada gerçekten demokrasi ile yönetilip, güçlü ve büyük olan hiçbir devlet yoktur.

Olmamıştır ve asla da olmayacaktır. Çünkü eğer ortada büyük bir güç varsa, bu güç asla halkın keyfine bırakılmaz. Halk gücü yönlendiremez, güç halkı yönlendirir. Halk seçim yaptığını zanneder, aslında ona medya ve genel algı tarafından seçmesi fısıldanan partilere oy vermiştir. Türkiye’de ise durum daha fenadır! Çünkü Türkiye’de Amerika’dan veya İngiltere’den daha ileri bir demokrasi vardır. Orada seçilenler asla düzeni bozamaz. Ancak burada her yeni gelen yeni bir düzen kurar. Bu yüzden devlet tam bir yapıya oturmamıştır. Devletin halka ve dışarıya karşı duruşu belli değildir.

Bugün Amerika’da başka bir parti iktidara gelse, örneğin dış politikası değişmez. Ama Türkiye’de başka bir parti iktidara gelse, devletin her şeyi tepeden tırnağa değişir. Çünkü diğerlerinden daha çok demokrasi vardır. Türkiye’nin başına ne geldiyse demokrasi yüzünden gelmiştir. Ülkenin 100 yıldır içinde bulunduğu karışıklık bu yüzdendir. Bakınız halkımız onlarca farklı kesime ayrılmıştır ve birbirinden nefret etmektedir. Demokrasi, yapısı gereği ayrışmak ve tartışarak bir yola varmak üzerine kuruludur. Biz ise asla tartışarak bir yere varabilen bir millet değiliz. Tartışma, bizde doğruya ulaştırmaz, tam aksine toplumu daha da ayrıştırır. Bizde bir insan yanlış olduğunu anlasa bile, sırf karşı tarafla tartışma içinde olduğu için, kendisinin yanlışlığını kabul etmez. Yanlışta ısrar eder! Biz böyle bir milletiz. Eğer Türkiye bu denli berbat bir haldeyse, demokrasi yüzünden yıllarca kavga ettiği içindir. Peki ne yapmalıyız?

Amerika’daki gibi yönetim para sahiplerinin ve bürokrasinin emrine mi girmelidir? Asla! Her milletin farklı bir yapısı vardır, bizim milletimize ise bu gibi durumlar asla uymaz. Amerika’da zenginlere çok saygı duyulur ama bizim milletimiz “zenginler tarafından yönlendirilmeyi” asla kabullenemez. Türk ulusuna en uygun yönetim biçimi; zeki, sert, idealist ve tam manası ile “kurt” bir yöneticinin emrinde, yetenekli şahısların işbaşına gelmesi ile mümkündür. Ancak çağımızın şartları, artık “bilimi” de işin içine sokuyor. Artık her alanda bilim, vazgeçilmez bir hal almıştır.

Peki hem bilimin, hem de yeteneğin hüküm sürdüğü, hızlı, yozlaşmaya kapalı, Türk milletini yıldızlara taşıyabilecek olan bu yönetim biçimi nedir? Tartışmasız bir şekilde Teknokrasidir. Bilim, bilgi, uzmanlık, yetenek ve güç hükümranlığı! Dünyanın geri kalanını “demokratiğiz” yalanı ile memnun etmekten vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Dünya memnun olacak diye, kendi ülkemizi yokoluşa sürüklüyoruz. Artık yeter! Demokrasi, Amerika’ya, dünyanın geri kalanına müdahale etme ve kontrol etme imkanı tanımaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Öyle ya, onlar demokrasi havarisi. Dünyanın her yerinde demokrasinin ne derece uygulanıp uygulanmadığını onlar denetliyorlar. İşlerine geldiği gibi tabi.

Demokrasiyi bırakmadan, asla bağımsız olamayacağız. Bağımsızlık ise bilimin gücü ile mümkün olacaktır. Gelecek Bizim Elimizde!

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk