100 yıl öncesinin kavgalarıyla ve 500 yıl öncesinin başarılarıyla meşgul olmaya devam ederseniz, 40 yıl sonra var olamayacaksınız. Geleceğe hazırlanın! Zira geçmiş değiştirilemez. Gelecek ise bizim elimizdedir.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk