Son zamanlarda yapılan filmlerde, sıkça bu konu işleniyor.
Silahlı transhümanist (insanüstücü) örgütler, insanlığı bir üst seviyeye çıkarmak için, çeşitli radikal yollar deniyor.
Bazı filmlerde ise, insanlığın geri kalanından daha ileriye gitmiş olan gruplar veya insanlar, insanlığın geri kalanını yok etmeye, evrimsel süreci eline almaya çalışıyor.
Yapılan filmlerin ortak özelliği; bu grupların tamamının “kötü” gösterilmesi ve iyilik meleği “organik” insanlığı savunan insanlar tarafından bu transhümanistlerin yenilgiye uğratılması.

Elbetteki bu tarz senaryoların gerçeklikle pek bir alakası yok.
Gerçekte, transhümanist örgütler elinde M4A1 silahıyla dolaşmıyor.
Bu insanlar laboratuvarlarda deneyler yapan, teknoloji şirketlerinde çalışan, üniversitelerde akademisyenlik yapan veya sadece fikir olarak bu yolu doğru gören insanlar.
Çoğu örgütlü değil. Ama elbette örgütlü olanlar da var.
Büyük çoğunluğu sadece teknolojik gelişme için çabalıyor (ya da en azından bunu destekliyor.) Bazıları ise gerçekten radikal planlar kuruyor.
Transhümanistlerin geneline göre, insanlığın en büyük sorunu nüfus patlaması.


8 milyara dayanan nüfusun büyük kısmının ortadan kaldırılması ve geri kalan az bir kesimin teknoloji ile bütünleşerek transhuman (insanüstü) olmasını istiyorlar.
Bazıları ise, bu tarz bir “temizliğe” hiç gerek olmadığını, zaten üstünleşen insanların geride kalanlarla aradaki farklı inanılmaz boyutta aşacağını düşünüyorlar.

Biz; İnsanüstü Türk Hareketi olarak, Türkiye’nin en büyük transhümanist (insanüstücü) grubuyuz.
Hatta, dış destekli birkaç küçük güruhu saymazsak, Türkiye’deki TEK transhümanist grubuz diyebiliriz.
“Dış destekli” derken bir komplo teorisinden bahsetmiyoruz. Ciddi ciddi İngiliz-Amerikan transhümanist örgütlerine üye olan, bu ülkede görüşlerini empoze etmeye çalışan ve zamanında bizi alenen tehdit etmiş olan şahıslar-gruplar var.
Lakin, merak etmeyin. Biz bunların burada nefesini kesiyoruz. Bizim yaktığımız şovenist gücün karşısında hiçbir varlıkları yok.
En fazla oturup karşılıklı yemek masası sohbeti edebilirler. Bu ülkede örgütlenmelerine ve bir varlık göstermelerine asla izin vermeyiz!

Neden?
Çünkü bunlar, dünyaya “insanlık, barış, demokrasi, liberalist özgürlük” masalları anlatırken, gidip Amerikan ordusuna kitle imha silahı yapan birkaç Y virüsünün kurduğu derneklerin elemanlarıdır.
Sorsanız, bu Y virüslerine “büyük vizyoner” derler, yazdıkları “İnsanlık 2.0” gibi kitaplarını ellerinden düşürmezler.
Ama biz hepsinin ciğerini biliyoruz!

Velhasıl, biz aşırı derecede Türk milliyetçisi insanlarız.
Evet şovenistiz, ırkımızın gelişip güçlenmesini, en iyisi olmasını istiyoruz.
Daha önce Türkler, gelişen teknolojide geri kaldılar ve bunun acısını fena halde çektik.
Bunun tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğiz.
Transhümanizm, teknoloji ve bilim… Hepsi bize, Türklüğe hizmet edecek.
Y virüslerine ve onların uşaklarına değil!

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk