Hep konuşulan iddia: İlluminati gelip size çip takacak ve sizi köle yapacakmış. Neden? Size ne ihtiyaç var ki? İhtiyaç duydukları bütün işgücünü robotlardan alabilirler. Bütün zihin gücünü yapay zekadan alabilirler.

Sizi dininizden çıkarıp cehenneme sokmak istiyorlar. Öyle mi? Neden? Sizin neye inandığınız kimin umurunda ki? Bu adamlar Yahudilere hizmet ediyormuş. Öyle mi? Hayır, bu tür yapılar dinin her türlüsüne karşıdır ve inançsız oldukları için, cehenneme de, şeytana da inanmazlar.

Ayrıca şu tek göz, şeytan, illuminati sözlerini unutun artık. Gördüğünüz her gizli yapıya “aynı yere hizmet ediyor” muamelesi yapmak cahilliktir. İlluminati; Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı 1700’lerin sonunda kurulmuştur. Masonlukla bütün bağlarını koparmışlardır. Kurucusu:

Tıpkı Fetö gibi, bürokrasiyi ele geçirmeye çalışınca, Almanya tarafından yasaklanıp dağıtılmıştır. Bugün herkesin, her canını sıkana “Fetöcü!” demesi gibi, o dönem de, her gizli kapaklı iş çevirene “İlluminati!” demek moda olmuştur ve bu moda maalesef bu güne kadar gelmiştir.

Tek göz ve piramit, İlluminati’nin değil, masonluğun sembolüdür. Masonluk da, zengin ve üst kademelerde yaşayan kişilerin, birbirleriyle yardımlaşmak için kurduğu bir örgüttür. Sembollerini Yahudilikten değil, çok daha eski antik Mısır uygarlığından alırlar.

Çünkü temelde, dini tutuculuğa tamamen karşıdırlar ve amaçları entellektüellerin her yere hakim olmasıdır. Yarı oligarşi yarı plütokrasi felsefesi vardır. Keçi öldürmeli, kan içmeli ayin falan yapmazlar.

Bir başka efsane; Opus Dei. Opus Dei, din düşmanı (özellikle de katolik düşmanı) yapılara karşı mücadele etmek ve Vatikan’ın gizli işlerini halletmek için kurulan dindar bir yapıdır. Papa’dan ve bazı kardinallerden başka hiçbir yere bağlı değillerdir. Resmi bir örgüttür.

Tapınak şövalyelerinin de İlluminati ile alakası yoktur. Bunlar, katoliklerin cepheye sürdükleri radikal Hristiyanlardı. Tıpkı günümüzdeki IŞİD gibi. Ama bir süre sonra o kadar çok güçlendiler ki, Vatikan’a rakip oldular. Papa da bunların hepsini aforoz etti ve öldürttü.

Rockefeller ve Rothschild’e gelelim. Bunlar, dünyanın en zengin aileleri değildir. Bunlar batıda yaşayan köklü, zengin Yahudi ailelerdir ama etkileri sonsuz değildir. Amaçları daha çok para kazanıp hanedanlarını sürdürmektir.

Amerika’yı veya CIA’yı da tek bir güç yönetmez. Orada onlarca çeşit grubun güç ve çıkar ilişkisi vardır. Tıpkı, Türkiye’yi tek bir gücün yönetmemesi gibi. (Görseldeki dizi, siyaset bilimcilere tavsiyemizdir.)

Müslümanlar! Kusura bakmayın ama, eğer topraklarınızda petrol olmasa veya stratejik noktalar olmasa, kimse size yüzünü bile dönüp bakmaz. Sizin dininiz, onların umurunda bile değildir.

Tıpkı Lawrence’ın, Arapların inandığı şeyi zerre kadar umursamaması gibi. Adamın tek amacı, Arapları kendi yanında savaştırmak ve o bölgedeki petrole konmaktı. Araplar Vahabi olmuş, Şii olmuş kimsenin umurunda değil.

Gelelim, hakikaten sizin hayatınıza doğrudan kastedebilecek ideolojide olanlara. Evet, ciddi anlamda dünya nüfusunun çoğunu yok etmek isteyen kişiler vardır. Bunlar çok da güçlüdürler. Batıda yaşayan transhümanist örgütler bunu açık açık söylerler.

Bunların amacı, dünyanın en zeki ve becerikli kesimini alıp, geri kalan herkesi elimine etmek ve yeni bir insan türü yaratmaktır. Evet, her transhümanist böyle düşünmez, aralarında çok liberal, insan haklarına saygılı olanlar da vardır. Ama radikal bir kesim de barındırırlar.

Bu tehlikeden kurtulmanın tek bir yolu, onlardan daha ileri seviyede teknolojik güce sahip olmak, onlardan daha örgütlü olmak, onlardan daha radikal olmaktır. Bu bir geriye sayım sürecidir. Varoluş savaşıdır. Onlardan önce davranmalıyız.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk