Bir millet için, dünyadaki en zor iş nedir?

Kıtalar fethetmek midir?
Hayır, Türkler bunu bir çok defa yapmıştır.
Ülkelerin kaderini değiştirecek teknolojiler geliştirmek midir?
Hayır, Türk tarihinde bunun sayısız örneği vardır.
Sibirya’nın soğuğuna katlanmak mıdır?
Hayır, Sibir ismi bile, orada yaşamış bir Türk boyunun adıdır.
Arap çöllerine katlanmak mıdır?
Hayır, Türkler Arap çöllerine en uzun süre hükmetmiş olan millettir.
Çin seddini aşmak mıdır?
Hayır, bu set bizim Çin’e akınlarımızı zerre kadar etkilememiştir.
On kat daha kalabalık ordularla savaşmak mıdır?
Hayır, Selçuklular 600 bin kişilik haçlı ordusunun 550 binini kızıl tamuya gönderdiği zaman, sayıları onda birden bile daha azdı.
Nedir peki?
Düşünün!
Tüm savaşlardan daha zor olan şey nedir?
Tüm uğraşların en yücesi nedir?
Tüm hakimiyetlerden daha zor olan şey nedir?
Biz size söyleyelim:
Cengiz Han, Asya’yı fethetmeye harcadığı emeğin 10 katını, Moğolistan’daki göçebeleri birleştirmeye harcamıştır.
Bilge Tonyukuk, Çin ile yaptığı savaşlardan daha çok, başka Türk boylarına boyun eğdirmeye çalışmıştır.
Göktürklerin ordularını hiçbir dış güç yenememiş, kendi iç çekişmeleri yüzünden zayıflayıp yıkılmışlardır.
Selçuklular girdikleri her savaşı kazanmışlar, ama entrika yüzünden rahata alışıp, savaş meydanını terkeder olmuşlardır.
Osmanlılar 3 kıtada, başka milletlere karşı yüzlerce savaş kazanmış; ama saraydaki kadınların entrikalarına, iş bilmez yöneticilerin zaaflarına ve iç siyasi çekişmelere kurban gitmişlerdir.
Dünyadaki en zor iş; Türkleri birleştirmek ve onları tek yumruk halinde bir hedefe yöneltmektir!
Çünkü Türkler karakterleri gereği; kendi kendini yiyen, sürekli birbiri arasında anlaşmazlık çıkaran, birbirinin arkasından kuyusunu kazan, basit fikir ayrılıkları yüzünden birbirine delicesine inat edip karşı duran bir millettir.

Biz de Türkleri birleştirme davası güdüyoruz. Biliyoruz ki bu iş dünyanın en zor işidir. Hiçbir bilimsel keşif, hiçbir teknolojik icat, hiçbir büyük gayret bundan daha zor değildir.
Ama başaracağız!
Ve Türkler birleştiği zaman neler yapabilirler, bunu tüm dünyaya yeniden göstereceğiz.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk