-Metehan, ıslıklı okların mucididir.
Bu oklar savaş alanında hem haberleşme için, hem de düşmana psikolojik baskı sağlamak için icat edilen, devrin en güçlü oklarıdır.
-Timur, teleferiğin mucididir.
Bu teleferikler, Hindistan seferinde, dağlarda saklanan düşmanları avlamak için kullanılmıştır.
-Fatih, havan toplarının mucididir.
Şehirleri, surların üzerinden vurmak için icat etmiştir.
-Uluğ Bey, tarihin en büyük gök bilimcilerindendir.
Yüzyıllarca kullanılan astronomi kitapları yazmıştır.

Türk evladı! Atalarına layık ol.
Bizler tarih boyunca en ileri askeri teknolojilerin sahibiydik.
Türkistan’da bilim ve sanatta çığır açtık.
Türk aklı engindir. Türk kanı eşsizdir.
Kim olduğunu hatırla.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk