“Türkiye’de ırk konusunda insanlar ikiye bölünmüş durumda.
Bir kesim:
“Türkiye’de Türkler azınlıkta!” demektedir.
“Bu milletin çoğu Müslüman olmuş Romalı, Hititli. Esas Türkler ise Orta Asya’daki çekik gözlüler.” demektedir.
Kendisine ırkçıyım diyen diğer kesim de, çok daha absürt bir şekilde:
“Türklük his ile olur. Türküm diyen Türktür, Türklük kültürdür, biz bu anlamda ırkçıyız” demektedir.
Türkiye’de binlerce üyesi olan “ırkçı” teşkilatlar bile, “biz kültür ırkçısıyız” diyorlar. Akıl alır gibi değil.

Bu iki yaklaşımın ikisi de hatalıdır!
Evvela ikinci kesime cevap verelim.
Kültür ırkçısı diye bir kavram yoktur! Kültürü savunuyorsan kültürcüsündür. His veya dil de bir insanı başka ırka ait yapmaz. Irk biyolojik bir kavramdır. Kan ile, gen ile olur.
Bir aslanı kedi gibi evcil hale getirmeniz, onu kedi yapmaz. Bu akla, mantığa, gerçekçiliğe, her şeye aykırıdır!
Elbetteki biz bu tarz söylemlerin “zorunluluktan” yapıldığını biliyoruz.
Büyük ırkçı Hüseyin Nihal Atsız bey bile, ırk konusunda yeterli bilimsel kanıt olmayışından yakınmıştır.
Avrupalı bilim adamlarının ten rengine veya kafatası genişliğine göre ırk sınıflandırması, Türkleri daima arada bırakmıştır.
Türkçüler yıllarca “Türkler sarı ırk mı? Beyaz ırk mı? Aryan mı? Mongol mu?” diye çırpınıp durmuşlar, ama bir türlü olması gereken yere koyamamışlardır.

Ancak nihayet, gelişen genetik bilimi bu sorunu kökünden çözüyor!
Bilim adamları dünyanın dört bir yanındaki insanların genlerini analiz edip, binlerce yıl önceki atalarını tespit edebiliyor.
Atalarınızdan size aktarılan genler, kanınızda hangi millet var, kökleriniz nereye dayanıyor, atalarınız nerelerden geçmiş ve hangi başka milletler ile evlilik yapmış hepsini ortaya çıkarıyor.
Tam da burada bahsettiğimiz ilk kesim ortaya çıkıyor. Gen sonuçlarını akıl almaz bir şekilde yanlış yorumlayıp, Türkiye’de aşırı derecede az Türk olduğunu iddia ediyorlar.

Gelin bu konuyu kökünden çözelim!
Öncelikle şunu ortaya koyalım; DNA haplogrup oranları dünya üzerindeki hiçbir insanda %100 tek bir yere ait değildir.
İşte bu ilk kesimin hatalı yorumları burada başlıyor. “Hiçbir insanda %100 tek yere aidiyet olmadığına göre, hiçbir insan saf ırka ait değildir” diyorlar.
20 bin yıldır Afrika’dan ayrılmamış, insan yüzü görmemiş zenci kabilelerinde bile bu oran %100 değil! Böyle bir mantık olmaz!
Bu son derece yanlış bir tanımlamadır.
Zaten diğer hiçbir insan ile ortak gen taşımasak, diğer insanlardan ayrı bir ırk değil, ayrı bir tür olurduk!
Bu şahıslar ırk ile türü karıştırıyor.
Nasıl ki Aslan ile kedi farklı türler ise, nasıl ki kurt ile köpek farklı türler ise, eğer genler arasındaki fark “o derece” farklı olsa, insanlar da farklı türlere ayrılırdı.
Ancak hepimiz insanız! Burada mevzu ırktır. Bu sebeple genin yüzde kaç nereye ait olduğundan çok, hangi gen gruplarının olduğu ve bunların kendi içindeki kombinasyonu önemlidir.
Çok çok yanlış bir diğer yorumlama da burada doğuyor:
“Türkiye’deki genlerde çok çeşitli gruplar ortaya çıktı. Ağırlığı Orta Asya kökü oluşturmuyor!” Evet bu doğru, ancak biraz önce açıkladığımız sebep yüzünden zaten önemli olan “ağırlık” değil, “mevcudiyet ve kombinasyoundur.”
En çok bilinen ve tartışılan yerden örnek verelim:
Osmanlı ailesi.
Ertuğrul Gazi’nin soyu bin yıldır devam etti ve günümüze geldi. Ancak padişahların çoğu yabancı kadınlarla evlendi. Peki bu ırkı bozdu mu?
Bunu gen grubu yüzdesi sayanlara sorarsanız, gen bozuldu derler. Ancak sadece babadan geçen y-dna aktarımı, kişilerin köklerini gayet net şekilde ortaya koyuyor.

Burada önemli olan kökü tespit etmek. Gen haplogrupları bu işe yarar.
Bu tarz dna testleri bize bir insanın sadece hangi ırka ait olduğunu değil, aynı zamanda bu süreçte kimlerle evlendiğini de gösterir.
Osmanlı hanedanı üzerinde DNA testi yapılsa, babadan geçen ve Ertuğrul gaziye kadar uzanan kök rahatlıkla tespit edilir. Bu erkeklerin kaç kere yabancı kadınla evlendikleri, bu kökün varlığını değiştirmez.
Yani kısacası, Anadolu’daki Oğuz Türklerinin hepside Orta Asya kökünü gösteren gen vardır. Ancak gen yoğunluğundaki “Anadolu yerlisi” oranı da gayet yüksek çıkar.
Bu şu demektir:
Bu adamlar Orta Asya’dan geldi, bin yıl boyunca başka milletlerle de evlendi, ancak babadan aktarılan Orta Asya kökü hala mevcuttur ve anında tespit edilebilir!
Burada önemli olan ırkın kökünü tespit etmektir.
Bu güne kadar ırkçıların Türkleri bir yere koyamamasının sebebi, işte bu “kök tespitini” yapamamış olmasıdır.
Kök belirten genler bulunduktan sonra, diğer genler bize kişinin nerede yaşadığını, hangi milletler ile evlendiğini ortaya koyar. Böylece sadece Türk kökünü bulmakla kalmayıp, aynı zamanda “boyu” da buluruz.

Örneğin:
Bir grup insanı aldık ve test yaptık. Ural-Altay ırkının hepsinde istisnasız olarak görülen “N” haplogrubunu gördük. Tebrikler! Türk olduğu anlaşıldı.
Haplogrup yüzdesinin %1 veya %5 olması önemli değil, önemli olan kökün varlığıdır.
Bu Türklerde Anadolu yerlisi genlerinin (J2 veya G) yoğun olduğunu gördük. Bu bize, bu Türklerin OĞUZ Türkü olduğunu gösterir.
Aynı şekilde başka bir grup insanı alıp gördük ki “N” grubu var. Türk olduğunu anladık. Yoğunluk “R1a” geninde ise bunlar KIRGIZ Türkleridir.
Aynı şekilde Türk olduğu tespit edildikten sonra, “C2b” grubu yoğun gözlenirse, bunlar KAZAK Türk’ü demektir.

Burada diğer grupları değil, “N” grubunu kök belirleyici olarak alma sebebimiz, bu grubun İSTİSNASIZ TÜM TÜRKLERDE ve Ural-Altay ırklarında bulunmasıdır.
Bu gen grubu, kişinin Ural-Altay ırkından olup olmadığına dair adeta bir turnusol kağıdı görevi görmektedir.

İnsanüstü Türk Hareketi olarak; ilerleyen zamanlarda Türkiye’de de bir gen merkezi açıp, bu araştırmaları daha ileriye götürme ve kafa karışıklığı yaşayan kişilerin Türk olup olmadığını bilimsel olarak ortaya koyma sözü veriyoruz.”

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk