Bu GÖNDERİDE, ırk konusundaki yanlış bilgileri düzelteceğiz.

Özellikle Türk ırkı ve ırkçılığı konusundaki, yaygın yanlışlar üzerinde duracağız.

1- “Kafatasındaki Türk çıkıntısı” diye bir şey yoktur. Bu çıkıntı, Avrupalıların çoğunda, Anadolu’da, İran’ın bir kısmında ve Orta Asya’da bulunur. Kökeni 30-40 bin yıl önce yaşayan Neandertal adındaki farklı bir insan türünden gelir.

(Soldaki Neandertal)

Bu saydığımız coğrafyadaki insanlarda, %1 ila %4 arasında Neandertal geni olduğu için, bu çıkıntı görülebilir.

2- Türkler beyaz ırk veya sarı ırk değildir. Çünkü beyaz ırk, sarı ırk terimleri tamamen yanlıştır. Bu terimler, henüz genetik biliminin gelişmediği, 18.yy zamanından kalmadır. O dönemde dünyada 4 ırk var zannediliyordu. Bunun yanlış olduğu, genetik bilimiyle kanıtlandı.

Biyolojik olarak, dünyada 40’a yakın insan ırkı vardır. Ve Türkler “Ural-Altay” ırkındandır. Elbette bu isim biyolojik bir isimdir. Doğrudan Türk ırkı ya da Turan ırkı diyebilirsiniz.

3- Anadolu’da Türkler azınlık değildir. Türkiye’de bin yıl boyunca her ne kadar yerel halklar ile evlilikler olduysa da, Türkiye’de yaşayan nüfusun, yarısından biraz fazlasında, Ural-Altay (Türk) ırkının babadan geçen gen izi vardır.

Bir Türk ailesi, bin yıl boynunca sürekli yabancı gelinler alsa bile, sadece babadan geçen Y kromozomunda bulunan Ural-Altay genetik ırk izi, erkek çocuğa aktarılır ve bu çocuk üzerinden ırk devam eder. Yabancı gelin almak, Türk gen izini bozmaz.

4- Kafatası ile ırk ölçülmez. Kafatasının yuvarlak veya dikey-oval olmasına göre ırk ayırmak, yine 18. yüzyıldan kalma, yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamaya göre Çinlilerin, Arapların çoğunun, Hindistanlıların, hatta Vietnamlıların bile Türklerle aynı ırktan gelmesi gerekir.

Ancak biyoloji açısından, genetik kalıtsallığa baktığımız zaman, bunların tamamen ayrı ırklar olduğu gayet açıktır.

5- Çekik gözlü olmak, Türk olmak demek değildir. Çekik göz, 10 bin yıl önce biten buzul çağı zamanında, rüzgara karşı daha avantajlı görüş elde etmek için ortaya çıkan bir mutasyondur. Bu TEK bir mutasyon, ırkları oluşturan onlarca farklı kalıtsal mutasyonu etkilemez.

Irkı oluşturan kalıtsallıklar arasında, göz kapağının yapısı veya saç rengi, belirleyici bir unsur değildir.

6- Genetik çalışmalara göre, Türk ırkı (Ural-Altay ırkı) 12 ila 14 bin yıl önce, Sibirya’da, diğerlerinden ayrı bir ırk olarak evrimleşmiştir.

SON

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk