Dünya üzerideki tüm ideolojiler, durağandır.

Belli bir mücadeleyi ve belli bir amacı temsil ederler. Varılması gereken nokta bellidir. Sabit ve mükemmel olduğu düşünülen bir düzene ulaşmak isterler. Ancak bu anlayış, tamamen yanlıştır. Çünkü hayattaki değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir. Hiçbir sabitlik sonsuza kadar sürmez! İnsanüstü ideoloji ise, temelinde yer alan bilimsel görüş sayesinde, bu yanlıştan sıyrılmıştır. Daima gelişmeyi, daima değişmeyi, daima daha iyisine ve daha yücesine erişme isteğini barındırır.

İnsanüstü ideoloji, eski kafa ırkçılık yapmaz. Onun ırkçılığı bambaşkadır. Evrim gibi doğanın en temel kanunları son derece açıktır; daha eskiye ulaşma isteği, insanı asla ileriye götürmez. Saf olan geçmişteki değil, gelecekteki kusursuzluktur. Ne kadar eskiye gidilirse, ırkın o kadar saf olacağı düşüncesi, bilime taban tabana zıttır. Zira bilim, tüm insanların ortak bir atadan geldiğini ispat etmiştir. En eskiyi en saf olarak gören ırkçılar, eskiye gittikçe diğer ırklara yaklaştıklarının farkında bile değillerdir! Saf olan, mükemmel olan, üstün olan ırk; günümüzdekiler veya geçmiştekiler değildir.

Gelecekte oluşturulacak olan, bilim ve teknolojinin gücüyle her bir zerresi geliştirilmiş, insanüstü ırktır. İnsanüstülerin tek dayanağı bilimdir. Rejimleri, ekonomik sistemleri, eylemleri tamamen bilim odaklıdır. İnsanüstü ideolojinin üzerinde yükseleceği sütunlar; genetik mühendislik, nanoteknoloji, robotik ve yapay zekadır.

Bizim yegane misyonumuz, Türk milletini insanüstüne eriştirmektir. Bilim yaygınlaştıkça, zihinler bu gerçeğin yükü altında bir müddet bocalayacak, yeteri kadar güçlü olanlar ise bu gerçekleri en sonunda kabul edeceklerdir.

Gelecek Bizim Elimizde!

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk