Gelecek bizim elimizde!

Demokraside bir karar alınırken “halkın çoğunun hoşuna gitmesi” esastır.

Teknokraside bir karar alınırken “bilimsel gerçekler ve teknik uzmanlıkların gerekleri” esastır.

View original post