Dünya savaşından önce, dünyada hepi topu 30 tane devlet vardı. Çünkü gelişen sanayileşme teknolojisi sadece belirli güçlerin elinde toplanmış ve dünya bu güçler arasında bölüşülmüştü. Benzer bir durum da, 2. dünya savaşından sonra ortaya çıktı. Nükleer gücü elinde bulunduran 2 ana güç, diğer herkesi boyundurluk altına aldı ve dünya bu iki güç arasında doğu ve batı bloğu olarak ikiye ayrıldı.

Yakın gelecekte de, buna benzer bir durum göreceğiz. Füzyon reaktörleri, nanoteknoloji, genetik mühendislik, robotik ve yapay zeka gibi aşırı pahalı ve zor teknolojiler, yalnızca belli birkaç odağın elinde bulunacak. Bu teknolojiler, sahiplerine o kadar büyük güç ve imkan sağlayacak ki, dünyanın diğer geri kalmış milletleri, bu odakların hakimiyeti altına girecek.

Yukarıdaki harita, yakın gelecekteki bilimsel sıçrama sonrasında, dünyanın alacağı muhtemel durumu göstermektedir.