Dünya, tarihi boyunca hiçbir zaman “bir” olmamıştır.

Bir olmaya yaklaştığı zamanlar olmuştur elbette. Örneğin Büyük İskender’in en büyük hayali, dünyayı birleştirmekti. Dünyanın “bilinen” en doğusuna doğru sefere çıkmıştı. Planı, doğu bittikten sonra güney denizlerinden dolaşıp batıyı da almak ve tüm dünyayı sonsuza kadar birleştirmekti. Ancak başaramadı. Başarsaydı bile, dünya bir olarak kalmayacaktı. Kendi generalleri bile, o ölür ölmez devleti birçok küçük parçaya ayırdılar. Daha sonra Roma imparatorluğu ve Cengiz Han’ın Türk-Moğol imparatorluğu bu ideal için çabalamışlardır. Öyle ki Cengiz Han’ın devleti, Asya’nın hemen hemen tamamına yakınını, Avrupa’nın ise doğusunu ele geçirmişti. Sınırlar biraz daha ilerleseydi, Avrasya tek devlet altında birleşecekti. Ancak birleşseydi bile uzun sürmezdi. En kısa sürede devlet bölünür ve yine ayrışırdı.

Dünyayı birleştirmeye en çok yaklaşan hükümdarlar, şüphesiz ki günümüzdeki kapitalist baronlardır. Tüm dünyayı doğrudan ordular ve işgallerle değil, ekonomi ile bir araya getirmeye çalışmaktadırlar. Sık sık duyulan “New World Order” (Yeni Dünya Düzeni) sloganları bunu betimlemektedir.

Para, kapitalizm, demokrasi, liberalizm ve bütün bunların oluşturduğu yumağın gücü, tarihte ilk defa neredeyse tüm dünyayı egemenliği altına aldı. Biraz önce saydığımız imparatorluklar, tüm dünyayı ele geçirseydi bile, hükümdarlıklarını devam ettirme ihtimalleri yoktu. Çünkü insanlığın zihniyeti buna uygun değildi. Ne düşünce, ne kültür, ne anlayış ne de pratik hayat asla birleşmeye uygun değildi. Kapital baronlar ise yepyeni bir kültür, yepyeni bir anlayış, yepyeni bir hayat tarzı ile geldiler ve neredeyse başardılar! Artık herkes birbirini farklı görse de, hemen hemen herkes çizilen bu yeni dünya düzeninin bir parçası olarak yaşıyor. Dolara endeksli para ile alışveriş yapıyor, dünyaya ayak uyduruyor ve oy veriyorsunuz.

Peki bitti mi? Hepsi bu kadar mı?

Dünya bundan böyle sonsuza kadar liberalizm, demokrasi ve kapitalizm ekseninde mi gidecek? Dünya ekonomisi birbirine “ayrılmaz olarak” bağlanacak, tek bir hayat tarzı içinde insanlar yaşayıp gidecek ve birbirine mi karışacak?

Hayır.

Daha önceki durumlarda insan topluluklarının zihniyetleri birleşmeye uygun değildi. Şimdi ise bilim ve bilimin dayandığı sınır uygun değil. Artık endüstriyel üretim teknolojileri öyle bir hal aldı ki, üretim aşırı hızlı ve neredeyse bedava bir hale gelecek. Üstelik insanlara ihtiyaç duymadan! Hem tarım, hem sanayi, hem de hizmet sektöründe ana çalışanlar yavaş yavaş robotlar olacak. Milyarlarca insan işsiz kalınca, bu insanlar tüketim ekonomisinin neresinde kalacak? Eğer insanlar deli gibi çalışıp, çılgınlar gibi tüketmezse, kapitalist ekonomi işlemez hale gelir. Aşırı bol üretim ve ürünlerin “neredeyse” bedava dağıtımı, kapitalizmin sonudur.

Diğer yandan, uzay çalışmaları bizi bambaşka gezegenlere ulaştıracak. Hiç şüphesiz ki sadece yerçekiminin değişimi bile, çok kısa zamanda insanları çok farklı ırklara, hatta türlere ayrıştıracak. Sadece uzay değil, genetik mühendisliği de bu işin zirvesini oluşturuyor. Bu, neredeyse insana tanrı vasfı kazandıran, insana dilediği her şeyi “yaratma” imkanı sunan bir teknoloji. Peki bu işin geleceği nereye gidecek? Besbelli ki farklılıklara. Hem de hiç kimsenin birleştiremeyeceği farklılıklara. Son olarak, darbeyi yapay zeka vuruyor. Yapay zeka tamamen kontrol altında tutulsa bile, ona ne kadar güvenebiliriz? Gözlerinizi açtığınızda, bir grup fare tarafından minik iplikler ile bağlanmış olarak uyansaydınız, ne yapardınız? Orada yatmaya devam edip, farelerin sorularını mı yanıtlardınız?

Velhasıl, bilimin insanlığı nereye götüreceği kesin değildir. Ancak diğer taraftan, eğer başımızdaki belaları engeller veya en azından kontrol altında tutarsak, kısa zamanda çok daha gelişmiş bir canlı türüne dönüşeceğimiz muhakkaktır. İşte burada işin içine insanüstücülük (transhümanizm) giriyor. Tüm hayvani özelliklerden arınmış, beyinsel ve bedensel olarak gelişmiş, yepyeni bir üst-zihne sahip, yepyeni bir tür olduğumuzda, hiç şüphesiz ki dünyayı birleştirmek yapılacak en kolay iş olacaktır.