Yıl 2044. Yeni bir soğuk savaş yaşanıyor.

Dünyanın batı kısmı, bugün bildiğimiz gibi parasal sistemle idare ediliyor. Demokrasi, kapitalizm, liberalizm üçgeninde yükseliyor. Gücünü acımasız rekabetten alıyor.

Dünyanın doğu ve merkez kısmı ise, kaynak bazlı ekonomiye geçmiş. Ekonomi; limitli yapay zeka ve robotik üretime dayanıyor. Yönetim biçimi teknokrasi. Halk kapitalist rekabet altında ezilmiyor; insanlar genlerinde yatan yeteneklerine göre özel olarak eğitiliyor. İnsanlar, yapmak için doğduğu işleri yapıyor. Kendilerini zorlayan şey, fakirlik korkusu değil. İşlerini genlerinin yönlendirmesi ile, severek yapıyorlar. Tıpkı bir ressamın, resim yapma isteği gibi bir istekle.

Soru; soğuk savaşın galibi kim olacaktır? Neden?