Geleceğin Üzerinde Yükseleceği En Önemli Alanlardan Biri:

Genetik Islah

Gen tedavisi; Genom projesi, yaşayan her canlıda yaklaşık yarım düzine genin hatalı olduğunu ortaya çıkardı. Geçmişte bu nedenle ölümcül hastalıklara maruz kalırken, gelecekte gen tedavileri ile bunların çoğundan kurtulabileceğiz. Tarihin derinliklerinden beri genetik hastalıklar insanlığı bir çeşit lanet olarak etkilemiş, bazı durumlarda tarihin akışını değiştirmiştir.

Avrupa’da hanedan içi evliliklerin yaygınlığı nedeni ile genetik hastalıklar yüzyıllar boyu soyluların baş ağrısı oldu. İngiltere kralı 3. George genetik bir hastalık olan Porfirya’dan mustaripti. Geçici delilik atakları geçirirdi. Bazı tarihçilere göre; bu özelliği kolonilerle iyi geçinememesine sebep olmuş, bu da 1776 senesinde bu kolonilerin bağımsızlıklarını ilan etmesi ile sonuçlanmıştır.

Kraliçe Viktorya, kontrol edilemeyen kanamalara neden olan hemofili genine sahipti. Çoğu Avrupa’daki diğer soylularla evlenen 9 çocuğa sahip olduğu için hemofili, bir hanedan hastalığı olarak Avrupa’da yayıldı. Rusya’da 2. Nicholas’ın oğlu olan Viktorya’nın 2. Kuşaktan torunu Alexis hemofili hastalığına sahipti. Hastalığı senelerce Rasputin adında yarı deli bir şahsiyet tedavi etti. Rasputin zaman içinde oldukca güçlenip, Rus hanedanını çökertince gerekli reformlar yapılamadı ve yine bazı tarihcilere göre 1917’deki Bolşevik devriminin sebebi oldu.

Gen tedavisi gelecekte, aralarında sistik fibrosis, Tay-Sachs, orak hücreli anemi bulunan 5,000 kadar genetik hastalığın çaresi olacak. Gen tedavisi iki şekilde uygulanıyor olacak;

Somatik gen tedavisi; şahısta kırık genin düzeltilmesinden ibaret olup, şahıs öldüğünde etkisi de sona erecek bir uygulamadan ibarettir.

Germ-line gen tedavisinde ise cinsiyet hücrelerinin genleri tedavi ediliyor olduğundan, düzeltilmiş gen bir sonraki nesile hatta daha sonrasına aktarılabilmektedir.

Gen tedavisinin en büyük hedefi kanserdir. Kanserlerin hemen %50’si P53 genindeki harabiyetlere bağlıdır. P53 geni uzun ve karmaşık olduğu için muhtemelen çevresel ve kimyasal faktörlerden etkilenmektedir. Örneğin sigara P53 genindeki 3 değişik lokasyonda mutasyona sebep olmaktadır. Gen terapisi bu mutasyonların düzeltilmesi yoluyla belli formlardaki akciğer kanserini tedavi edebilir. Kanser Genom Projesindeki çalışmalara göre bir akciğer kanserindeki hücreler kanserleşene kadar 23,000 mutasyona maruz kalıyor. İçilen her 10-15 sigara bir mutasyona sebep oluyor. Akciğer kanseri dünyada bir senede büyük bölümü sigara içmekten kaynaklanan 1 milyon ölüme sebep oluyor. Kanserin moleküler ve genetik köklerini hedefleyen birçok tedavi ve uygulama yakın gelecekte birbiri ardı sıra gündemimize girecek. Bu tedavilerden bazıları;

Antiangiogenesis; bir tümörün kan desteğini engelleyerek oluşmasını önleme yöntemi

  • Nanopartiküller; kanser hücrelerine yönlendirilen “akıllı bomba”lar
  • Gene tedavisi; özellikle P53 genine yönelik
  • Direkt kanser hücresini hedefleyen yeni nesil ilaçlar
  • Kanser yapıcı özelliği olan virüslere (HPV gibi) karşı üretilen aşılar

Bilim adamlarına göre, ne yazık ki kansere karşı sihirli bir çözüm bulmaktan uzağız. Muhtemelen kanser ölümlerindeki ciddi azalma, kanser olmuşmadan yıllar önce bizi uyaracak DNA çiplerinin vücudumuza uygulanması ile mümkün olabilecek.

Sonuç olarak; bioteknoloji, müleküler düzeyde çalışmalar, DNA sekans çalışmaları, bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme; hiç kuşku yok ki önümüzdeki 20-30 senede bizi bugünkünden daha sağlıklı, daha genç görünümlü yapacak, daha uzun yaşamamızı sağlayacak…

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk