Nanorobot bilimi; bir nanometre (metrenin milyarda biri) veya buna yakın ölçekli parçalar içeren makine veya robot yaratan, giderek gelişen bir teknoloji alanıdır. Daha özel bir deyişle nanorobotik, 0,1-10 mikrometre ölçekli cihazlarla, nanoteknoloji mühendislik disiplini içinde nanorobotlar tasarlamak ve inşa etmek, aynı zamanda nano ölçekli moleküler bileşenler üretmektir. Nanobots, nanoids, nanites, nanomachines veya nanomites gibi özel isimler; Türkçeye cüce, nanomakina, böcekçik gibi isimlerle geçmektedir. Ancak bu alan henüz yeni olduğu için, tam Türkçe özgün isimler geliştirilmemiştir. Nanomakinalar büyük ölçüde araştırma ve geliştirme aşamasında olmasına rağmen, bazı ilkel moleküler makineler ve nanomotorlar test edilmiş ve geliştirilmiştir. Örneğin, yaklaşık 1,5 nanometre uzunluğundaki bir sensör, kimyasal bir örnekteki özel molekülleri sayabilmektedir.

Nanaomakinelerin en yararlı uygulamaları tıbbi teknoloji alanında; kanser hücrelerini tespiti ve imhası için düşünülmekte ve denenmektedir. Bir diğer potansiyel uygulama alanı ise, ortamdaki zehirli kimyasalları tespit ve konsantrasyonunu ölçmektir. Rice Üniversitesi’nin bu alanda çalışmaları vardır.

Bir başka alan ise, nanoölçek çözünürlük ile hareket ettirilen ve nanoölçekli nesneler ile etkileşime duyarlı robotlardır. Bu gibi cihazlar için moleküler makineler tanımı yerine tarama ve araştırma mikroskobisi demek daha uygun olur. Mikroskop tanımı düşünülerek, atomik kuvvet mikroskobu gibi büyük aletler, manipülasyon göstermesi için ayarlandığında, bir nanorobotik aygıt gibi düşünülebilir.