1) Paraya ihtiyacı yoktur. Çünkü para denilen şey, aklını düzgün kullanıp yeni ve kullanışlı sistemler tasarlayabilen herkesin kolayca edinebileceği bir şeydir.

2) Demokrasiye ve partileşmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü toplumun geneli; bilimden, insan bedeninin işleyişinden, bu bedenin getirdiği sonuçlardan, evrimsel tarihten, teknolojik tarihten, canlılığın gelişiminin manipülasyonundan, uzaya açılmanın ve üst bir medeniyet kurmanın zorunluluğundan haberi yoktur. Çünkü insanların çoğu canını sıkan gerçeklere göre değil, hoşuna giden yalanlara göre yaşar. Çünkü normal insanlar birçok şeyi anlamazlar ve anlamadığı şeylerden de nefret ederler.

3) Sesini herkese duyurmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü tüm ilerlemeyi sağlayacak ve başaracak olan bir avuç insandır.

4) Kendisini zorla birilerine kabul ettirmeye, beyin yıkamaya, ideolojileşmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten yeterli zekaya ve bilgiye sahip olan insanlar, insanlığın ilerlemesi için teknolojiyi kullanmanın nasıl bir zorunluluk olduğunu bilirler.

5) Sınırsız bilgiye ihtiyacı vardır. Çünkü bilgi, gelişimi sırtında taşır. Gelişimin sınırsız olması için, bilgi de sınırsız olmalıdır. Bilim; sınırsız sayıdaki bilgiyi bizim için her gün tek tek avlayan bir olta gibidir.

6) Çok az insana ihtiyacı vardır. O çok az insan, dünyanın her yerine serpiştirilmiş ve üstü örtülmüş değerli cevherler gibidir. Her türlü imkanı sonuna kadar kullanarak bu insanlara erişmek, onları gerçek bir değerli madene dönüşene kadar bilgi ile işemek, bu değerli insanların değerli beyinlerini bünyesinde koordine etmek ve insanlığın bekası için zorunda oldukları şeyleri yapmak, transhümanizmin ve transhümanistlerin görevidir.

7) Zamana ihtiyacı vardır, ancak zaman çok kısıtlıdır. Çünkü insanlık; gezegeni her geçen gün daha fazla mahvetmekte, insanlığın varlığına karşı oluşan tehditler her geçen gün daha da artmaktadır. İnsanlar ise günlük uğraşlarla, kısır politik döngülerle, geçici zevklerle uğraşmaktadır. Bir avuç bilim adamının çabası ise yetersiz kalmaktadır. Bu bir avuç bilim adamının büyük çoğunluğu da, geçimini sağlamak için kapitalist şirketlere yeni ürünler icat edip satmakla meşguldür.

Transümanizm; işte bu geriye kalan yüzde birlik kısmın yüzde biridir. İnsanlığın bekası için koordine olmuş, başarısı kesin ve hatta zaruri olan az sayıdaki insanlardır.