Para denilen sembol, bir gün tamamen ortadan kalkacaktır. Günümüzdeki ekonomik sistem, insanlığı gezegenler arası bir tür yapmaya elverişli değildir. Gelecekte, limitli yapay zeka ve robotik üretim ile aşırı bol, kaliteli ürün üretilip; nüfusu sabitlenmiş olan insanlığın ihtiyaçları karşılanırken, en önemli zenginlik ise bilgi olacaktır. İnsanlar; tıpkı bir hayvan gibi karnını doyurmak, barınmak, ailesine iyi bir yaşam sunmak için çalışmamalıdır. Bunlar üstün teknolojik üretim ile karşılanmalı, insanlar ise tüm enerjisini genlerinde yatan yeteneklere yönlendirmelidir.

Şöyle düşünün;

İkizlerden birisi belli bir ücret karşılığında bir şirkette çalışıyor. Tek derdi kirasını ödemek, çocuklarına bakmak, ulaşamadığı ihtiyaçlarına ulaşmak veya ulaşabildiklerinden daha iyisine ulaşmak. Bu sebeple sürekli stres altında, hayatından memnun değil. Hayatı sürekli koşturma ile geçiyor. Diğeri ise özel olarak çocukluğundan itibaren genlerinde yatan yeteneklere göre yetiştirilmiş. Temel ihtiyaçları karşılanmış ve en çok istediği, sevdiği, genlerinde yatan işe yönlendiriliyor. Hangisi işinde daha verimlidir? Hangi tür insanlardan oluşan bir toplum daha iyidir? Hangi toplum daha fazla gelişmeye müsaittir?

Parasal sistem, bizi bu günkü teknolojiye ulaştırdı ve görevini tamamladı. Sırada kaynak bazlı ekonomi var. Kaynak bazlı ekonomiyle geçmiş çağlarda yaşamak mümkün değildi. Bu sistem, sadece limitli yapay zeka ve ileri robotik üretim gibi yeni yeni palazlanan üstün teknolojiler ile varolabilirdi. Şimdi tam zamanıdır. Gelecek Bizim Elimizde!