İnsanın bedensel ve zihinsel tüm sorun ve zayıflıklarının, bilim ve teknoloji yolu ile giderilmesi; ek olarak varolan tüm yeteneklerinin geliştirilip, insanın insanüstü bir türe dönüştürülmesi idealidir.

Türk milleti bu rakamları hak etmiyor! Türk milleti İnsanüstü İdeali’nin hakimiyetini hak ediyor!