Üst insan olmanın bazı temel şartları vardır.

-Her şeyden önce bir insanüstü, devletini oluşturan unsurun bireylerden oluştuğunun farkındadır.… Bundan dolayı, kendisi de “kaliteli birey” olmak zorundadır.
-Kaliteli bir birey, insan vücudunun da bir makineye benzediğini bilir. Makinesinin kaliteli ürün çıkartabilmesi için düzenli spor hayatına sahiptir.
-Bir insanüstü, en az iki alanda “uzman” ünvanını taşımalıdır. Bir projede öne çıkıp “bunu ben yapabilirim” demekten korkmamalıdır.
Bu uzmanlık alanları; makine, robotik, hacking/siber güvenlik, yazılım, tasarım/grafik, elektrik, fizik, uzay veya ekonomi gibi alanlardır.
-Bir insanüstü, topluma iyi hitap edebilmeli ve kelime haznesini geniş tutmalıdır. Bundan dolayı, kitap okuma alışkanlığı kazanmalıdır. Kelime haznesi geniş olmalıdır.
-İnsanüstü bir birey, sosyal medyada ve çeşitli ortamlarda yanlış bulduğu fikirlere ve yorumlara karşı küfür etmez. Saygıyı esas alıp karşısındaki kişiyi bilgiyle boğar.
-İnsanüstü Türkler sabit fikirli değildir. Bilimin ve teknolojinin değişimine paralel olarak fikirleri değişebilir. Pek çok ideolojiden ilkeleri benimseyebilir. Bu, “döneklik” değil faydacılıktır.

-Bu kişiler, bilmediği konularda ileri geri atıp tutmaz. Susar.
-İnsanüstü Türk ailesinin bir ferdinin militarizm, teknokrasi, transhümanizm ve kaynak bazlı ekonomi kavramlarını bilmesi ZORUNLUDUR.
-Ve son olarak bayrağına, Türk milletine ve devletine bağlı bireydir. Türk milletini şaha kaldırmak en asli görevidir. İcatlar yapmaya, teknoloji üretmeye, bilimsel okuryazar olmaya büyük iştah duyar.
Sizler de bu özellikleri taşıyor veya bu şekle gelebilmeye çalışıyorsanız; AİLEYE HOŞGELDİNİZ!

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.