Yüksek enerji teknolojileri sayesinde, yakında petrol tamamen hiç olacak. Bu da Arap coğrafyasındaki nüfusun zaman içinde seyrekleşmesi anlamına geliyor. Araplar, 1. Dünya savaşı öncesindeki gibi, küçük gruplar halinde yaşayan, az nüfuslu kimseler olacak.

Ayrıca petrol olmadığı için, buralara batılı ülkeler de el atmayacak. Ancak, biz o kadar kolay vazgeçmeyiz. Zira, başkalarının boş gördüğü yerler, bizim için kullanışlı olabilir. Şöyle ki; çöl kumu, fabrikasyona hazır, işlenmiş silisyum madeni olarak kullanılabilir. Geniş araziler, su aktarımı ile yeniden yeşertilip, mevsimi de buna göre ayarlanabilir. Bu da yeni hayat alanları demektir.

Ayrıca bu dönüşüm esnasında, (biz güneş enerjisinin daha verimli versiyonlarını icat ettikçe) ekvator bölgesinin geniş güneş sahaları da işimize yarayacaktır. Unutmayın!

Arkeolojik kayıtlara göre, milattan önce 12 bin yıl civarlarında, sahra çölü, bugünkü amazonlar gibi yeşil ve sulaktı. Mevsimsel değişmeler yüzünden bu hale geldi. Biz, kudretli bir teknoloji gücü ile, bu çöl coğrafyasını, verimli arazilere çevirebiliriz. Gelecek Bizim Elimizde!

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.