İnsanüstü Türk Hareketi’nin esaslarından birisi de, Türk militarizasyonudur. Bu esas, hem bireylerde hem de toplumun genelinde geçerli olmalıdır. Bu güne kadar milyonlarca boşa geçen hayat gördük. Nice kayıp yetenekler, hiç var olmadan yok oldu. Nice değerli vakitler heba edildi. Toplum ve birey, medeniyetin gelişmesi için, disiplinli bir şekilde çalışmalıdır. Herkes, damarlarında akan kanın ve ekmeğini yediği ülkenin hakkını vermelidir. Hiçbir yetenek boşa gitmemeli, insan hayatının her bir saniyesi, olabilecek en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Tüm toplum tarafından uygulanan disiplinli bir gelişme gayesi, sürekli kendi ihtişam rekorunu kıran, dev bir yapıya hizmet edecektir:

Türk milletine.

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.