Bizim bilim yolu ile medeniyeti yükseltme ve transhümanizm felsefesi ile insanı daha üstün bir canlıya dönüştürme idealimize hayal diyorsunuz.

Ancak aynı zamanda, dünyanın şu haliyle barış ve güven içinde yaşayabileceğine de ciddi ciddi inanıyorsunuz. Heyhat!

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.