Bu topraklarda zayıf olmak demek, yok olmak demektir. Bu coğrafyada hayatta kalabilmek için güçlü olmak zorunluluktur.

Türk milletinin bekasını sağlamak için; çelik gibi bir irade, sarsılmaz bir birlik ve erişilmez bir teknolojik üstünlük gerekmektedir.

Türk milletinin mensupları; milli ruha, milli birliğe ve milli çıkarlara delilik derecesinde bağlı olmalıdır. Tüm bireyler çelikten bir makinenin parçaları gibi, sonsuz bir bağlılık duygusuyla, hatasız bir şekilde çalışmalıdır.

Sonsuz bağlılık, tavizsiz disiplin, üstün kan ve yüksek akıl bir araya geldiğinde, bilimin gücünü kullanarak baş döndüren bir hızla gelişeceğiz. Gerçek manada diğer tüm canlılardan daha ileri bir forma bürüneceğiz.

Siz bu sürece kendi alanınızın gözüyle “Neo-PanTürkizm” diyebilirsiniz. “Beyond Homo Sapiens” diyebilirsiniz. “Yeni bir Türk ırkı oluşturma ideali” diyebilirsiniz. Biz şimdilik “Transhümanizm” diyoruz.

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.