Hasta İnsanları Gen Aktarımı İle Tedavi Etmek

Hastaya aktarılan yeni DNA, genellikle hastalığa yol açan mutasyonun etkilerini düzeltme işlevine sahip genler içerir.

Gen tedavisi, hastalık iyileştirme ya da önleme amacıyla DNA bölümlerinin (genellikle genlerin) kullanılmasıdır. DNA, hastalığa neden olan değişmiş (mutant) genin etkilerini düzeltecek şekilde dikkatle seçilir.

Bu teknik ilk olarak 1972’de geliştirildi, fakat şimdiye dek insan hastalıklarının sağaltımında çok sınırlı bir başarıya sahipti. Gen tedavisi, bazı genetik rahatsızlıklar (kas distrofisi ve kistik fibrozis dahil) için umut vaad eden bir tedavi seçeneği olabilir.

Tedavi edilmeye çalışılan hücrelerin türüne bağlı olarak iki tip gen sağaltımı mevcuttur:

-Beden hücresi (somatik) gen tedavisi: Sperm ya da yumurta hücrelerini üretmeyen herhangi bir vücut hücresine DNA bölümü aktarılması. Bu durumda, gen terapisinin etkileri, hastanın çocuklarına geçmez.

-Üreme hücresi (İng. germline) gen tedavisi: Sperm ya da yumurta hücrelerini üreten bir vücut hücresine DNA bölümü aktarılması. Bu durumda, gen terapisinin etkileri, hastanın çocuklarına ve sonraki kuşaklara geçer.

Gen Tedavisi Teknikleri

Gen tedavisini gerçekleştirmede çeşitli yollar vardır. Şunları sayabiliriz: Gen artırma tedavisi Bir genin işlevsel bir ürünü, örneğin bir proteini üretmesini engelleyen bir mutasyon sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde bu yöntem kullanılır.Yitirilmiş genin işlevsel bir versiyonunu içeren DNA hücreye geri yerleştirilmiş olur. Yeni gen, işlevsel üründen yeterli düzeyde üreterek, eksik kalan proteini telafi eder. Yöntemin etkili olabilmesi için hastalığın etkilerinin ger çevrilebilir olması, vücuta kalıcı hasar vermemiş olması gerekir. Örneğin, kistik fibroziste olduğu gibi işlev kaybı bozukluklarının tedavisinde, gen artırma kullanılabilir.

Kaynak: YourGenome

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır