Eğer bu sayfada yazılanlar, diğer yabancı kaynaklarda geçen transhümanizm kavramına uymuyorsa, sayfanın adına bakın. Çünkü biz sadece transhümanist değiliz.

Ve yine yazılanlar; sizin bildiğiniz Türkçülüğün söylemlerinden farklıysa, tekrar sayfanın adına bakın.

Çünkü biz sadece Türkçü değiliz, çok daha geniş, çok daha büyük, çok daha uç sınırlara ulaşma ideali ile yaşıyoruz. Ulaşılabilecek tüm sınırları geçme idealiyle…

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır