Nasıl ki Sovyetler birliği, batı dünyasının ekonomik etkinliklerine dayanamayıp çöktüyse, bugünkü parasal düzen de bizim ekonomik sistemimiz karşısında öyle çökecektir. Sovyetlerde zoraki çalıştırılan kişilerin verimliliği, batıda para için çalışanlardan çok düşüktü. Verimlilik, bir ekonomideki en önemli şeydir.

Bizim sistemimizin eğitip yetiştirdiği insanların verimliliği ise, parasal düzende çalışanlardan kat kat fazla olacaktır. Çünkü genlerinde yatan ve en çok sevdiği işte çalışan, bunun için özel olarak eğitilen kimselerin çalışması ile, para için mecburen sevmediği işlerde “yırtınan” kişilerin çalışması arasında dağlar kadar fark vardır.

Zaman değişiyor! Yeni teknolojiler, yeni kavramlar oluşuyor. Bugün bütün kapitalist dünya oturmuş, ileri robotik üretimin kapitalizmi yıkabileceğini konuşuyor. Çünkü parasal düzen alım satım gücüne bağlıdır. İnsanlar daha fazla tüketmeli, üreticiler daha fazla üretmeli,
böylece kâr artmalı ve parasal düzen büyüyerek devam etmelidir. Eğer tüm mallar ve hizmetler robotlar tarafından üretilirse, insanlar çalışamaz. Çalışamazlarsa bu malları ve hizmetleri nasıl satın alacaklar? Satın alma olayı biterse, herkese bedava dağıtılırsa, üretimi elinde bulunduranlar bu işi neden yapsın? Çünkü kapitalizm eşittir kâr demektir. Bu işte ise hiç kâr yok. Paranın da rolü yok. İşte parasal düzenin çatladığı ve sonu gördüğü yer burasıdır.

Teknolojinin gelişimiyle, özellikle robotik teknolojisinin ve yapay zekanın gelişimi ile, parasal düzen tarihin çöplüğüne tıkılacaktır.

İşte o zaman bizim çağımız başlayacak! Tamamen ileri robotik üretim teknolojilerine ve limitli yapay zekaya dayanan, bu iki ana sütun üzerine inşa edilmiş olan kaynak bazlı ekonomi, geleceğin insanüstü uygarlığının ekonomik sistemi olacaktır.

Elbetteki bu ekonomi kendi başına yeterli değildir. Bu sistem, her bireyin genetik mühendislik ile arındırıldığı, genlerinde yatan yeteneklere göre özel olarak eğitildiği, bilim adamlarının ve teknik uzmanların yönetimde olduğu bir teknokrasi rejimi ile yükselecektir.

Gelecek Bizim Elimizde!

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.