Dünyalaştırma : Terraforming bir gezegenin koşullarını dünyaya benzetme işlemidir.

İnsanın yaşayabilmesi için gerekli şartları oluşturma ve elverişsiz koşulları insan yaşamına uygun hale getirme işleminin adıdır.

Fotosentez yapan ve içinde yaşanılabilen dev dünyalaştırma ve Onarıcı tarım makineleri. Sadece başka gezegenlerde değil, dünyada da insan kaynaklı (antroposenik) iklim değişikliği ile mücadele bağlamında için bu teknolojiler kullanılabilir.

Şimdilik deney imkanı olmayan bir alan olmakla beraber bilim senaryolar üretmiş ve bilgisayar similasyonlarında olumlu bulgular elde etmişlerdir. Bu tasarının aday gezegenien başta kızıl gezegen Marstır. Marsın ardından Venüs, Jüpiter`in uyduları, Ay ve bazı göktaşlarıdır.

Jüpiterin uydularından olan Ganymede, Callisto, Europa ve Satürnün uydusu Titan dünyalaştırılması öngörülen uydulardandır.

Bu uygulamanın temel sorunu uzayda yerçekimi olmaması ve terraforming uygulanacak gezegendeki yerçekiminin dünyadakinden farklı olmasıdır.

Bilindiği üzere yerçekimsiz ortamda kaslar güçsüzleşiyor yörüngedeki astronotlar kas sağlığı için her gün düzenli egzersizler yapıyorlar ancak onlar kalıcı olarak kalmadıkları için ağır bir hasar vermiyor vücutlarına ancak başka bir dünyada kalıcı olacak insanlarda bu yerçekimi farkının kaslarda ciddi sorunlara yol açacağı düşünülüyor.

İşte bu noktada transhümanizmin bir alt dalı olan pantropi devreye giriyor. Pantropi, uzay kolonizasyonunda diğer gezegenlerin koşullarını dünyaya benzetmek veya insan yaşamını destekleyecek uzay habitatları oluşturmak yerine, insanların mevcut bir ortamda gelişebilmelerini sağlamak için genetik mühendisliği gibi yöntemlerle değiştirildiği bir süreçtir. Evrende istenilen yere uyum sağlayan bir insan genetiği. Burada genetik mühendisleri devreye giriyor ama bir taraftan ortaya çıkan şey ne kadar insan kalabilir, orası merak konusu. Zatan transhümanizm de buna deniliyor. Transformasyona uğramış insan, yani dünyaya benzemeyen yerlere uyum sağlamak için özel olarak dönüştürülmüş insan. Bu insanlar hangi gezegen için transforme edilmiş ise o gezegende rahat yaşayabilir. Eğer Mars şartları için dönüştürülmüş bir insanı dünyaya getirirseniz, büyük ızdıraplar çekerek kısa sürede ölecektir. Bunu önlemek için de dış iskeletler, kabuklar, astronot giysileri benzeri gitsiler giymesi gerekebilir. Yani transhümanizmde her şeyin bir çözümü vardır.

Kısaca özetlemek gerekirsek: Farklı gezegenleri kolonileştirmek ve orada medeniyetler kurmak için, hem dünyalaştırma (terraforming) hem de pantropi birbirinden ayrı olarak tek başına yetersiz kalıyor. Bu yüzden ikisini de aynı anda birbirine paralel olarak aynı bir noktada buluşacak şekilde şartları uzlaştırma yapmak gerekiyor. Gezegeni dünyalaştırırken, insanı o şekilde uzaylılaştırmak gerekiyor. Transhümanizmin amacı budur. Bu sayede var oluş amacımıza ulaşacağız. Sınavı geçmiş olacağız. Sınav tam olarak buydu. Sınav ölmek değil, hayatta kalmaktı. Bu yüzden bir anca önce ölümü kutsallaştırmayı ve ölümü övmeyi bırakıp, daha fazla yaşamak için bilime ve bilimsel düşüncelere yönelmek gerekli hem de acilen! Fazla uzun vaktimiz kalmadı. Dünya insanları kaldıracak güce sahip değil. Ama Göklerin yani evrenin gücü her yükü kaldırabilir…

https://forum.insanustu.org/

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.