Yakın gelecekte işçi sınıfı tamamen ortadan kalkacak ve tüm fabrikalarda robotlar çalışacaktır. Sadece fabrikalarda değil, inşaat sektöründe, tarım sektöründe, askeri alanlarda, alışveriş merkezlerinde, hatta avukatlık, doktorluk ve hakimlik gibi mesleklerde robotlaşma sağlanacaktır.

Yakın zamanda, belirlenen hasta verilerine, bilgisayarların doktorlardan çok daha iyi teşhis koyduğu gözlenmiştir. Sadece teşhis aşamasında değil, hassasiyet gerektiren ameliyatlarda da robotlar, doktorlardan daha başarılıdır.

Sadece kanunları uygulamakla görevli olan hakimlik gibi bir meslekte, tüm kanunlar hafızasına yüklenmiş olan robotlar daha başarılı olacaktır. Çünkü unutma ve hata yapma gibi bir olasılık yoktur. Ayrıca tüm kanunlar hafızasında eksiksiz olarak işlem gördüğünden, sanıkları savunacak avukatlara da ihtiyaç kalmayacaktır.

Tarım alanındaki robotlaşma ise çoktan başladı. Otomatik ekim, otomatik dikim, otomatik hasat dünyanın bazı bölgelerinde şu an deneniyor. Hatta buna, bizim daha önce bir video ile aktarmış olduğumuz güneşsiz, susuz ve topraksız tarım da dahil edilirse, bütün bir sebze-meyve üretimi, el değmeden ve daha kaliteli yapılacak demektir.

İşin en önemli noktası şudur; eğer günümüzdeki kapitalist sistem devam ederse, üreticiler yüzlerce kat daha çok kazanacaktır. Ancak, insanlar çalışacak meslek bulmakta ve para kazanmakta zorlanacaktır. Haliyle tüketim olmayınca, üretim sistemi de çökecektir.

Robotikleşme ile şu anki ekonomik sistem birbirlerinin azrailidir. Bunun nasıl etkilere yol açabileceğini ileride canlı olarak göreceksiniz.

Yepyeni bir alternatif sistem kapıda.

https://forum.insanustu.org/

https://www.facebook.com/insanustuturk

https://www.instagram.com/insanustuturk/

https://www.youtube.com/insanustuturk

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.