Ağır, yavaş ve hantal tankların devri geçiyor.

Yeni devir; hafif, hızlı ve çevik robotik savaşçıların olacak.

Bu duruma en iyi hazırlanan ordular, geleceğe hükmedecek.

İnsanüstü Türk Paylaşımlarından alınmışdır.